Nära hundra vill veta vad som bränns norr om Gislövs läge

Fjärrvärmeanläggningen öster om tomatodlingen behöver förnyat bygglov, och nu motsätter sig en mängd av de närboende processen.
– Vi vill veta vad det är de spyr ut, det känner vi inte att de varit tydliga med, säger Mikael Nilsson, som startade en namninsamling som snabbt eskalerade.
Gislövs läge • Publicerad 31 oktober 2018
Foto: Sebastian Mårtensson