Mikael Rubin (M) och Bo Carlbark får allvarlig kritik av revisorerna

Lekmannarevisorerna i Trelleborgs Rådhus AB kommer i sin revisionsberättelse att rikta allvarlig kritik mot ordföranden Mikael Rubin (M) och vd:n Bo Carlbark. Rubin och Carlbark får ”anmärkning för obehörigt beslutsfattande” för sitt agerande i avsättningen av Trelleborgs Energiförsäljnings AB:s tidigare vd Johan Sigvardsson.
Trelleborg • Publicerad 20 mars 2021
Foto: Tomas Nyberg