Mer gods i hamnen 2014

Under 2014 ökade mängden gods via Trelleborgs hamn jämfört med 2013. Ökningen hamnade på tre procent sammanlagt och en bidragande orsak är den ökande Polentrafiken.
TRELLEBORG. • Publicerad 16 januari 2015