Lov till kafé i Blå Huset överklagas av en granne

Grannen som motsatt sig kaféverksamheten i Blå Huset på Norregatan överklagar nu bygglovet.
Trelleborg • Publicerad 18 april 2017