Lägsta befolkningsökningen sedan 2005 — men trelleborgarna blir fler

Sett till hela landet har befolkningsförändringen påverkats av pandemin. Det är den lägsta befolkningsökningen på 15 år. Men i Trelleborg ökar invånarantalet relativt stadigt.
Trelleborg • Publicerad 21 augusti 2020
Foto: Pernilla Rudenwall Petrie