Kuratorn: ”Här saknas något i kommunen som fångar upp ungdomarna”

Indragna narkotikaspanare hos polisen och brist på vård att erbjuda dem som fastnat i ett missbruk är de största problemen när det gäller narkotikan i Trelleborg just nu enligt Maria Böös, kurator på Söderslättsgymnasiet.
Trelleborg • Publicerad 16 december 2018
Foto: Tomas Nyberg