Annons

Kraftigt sänkta hastigheter kan införas i Trelleborg

Biltrafiken i Trelleborg ska minska samtidigt som cykel- och kollektivtrafiken ska öka. Det är målet i det förslag till trafikplan som arbetats fram av kommunens tjänstemän. Ett sätt att uppnå målet är, enligt förslaget, att kraftigt sänka hastigheten för biltrafiken. Många centrala gator föreslås göras om till gångfartsgator med en hastighet på 5-10 kilometer i timmen, och endast ett fåtal ska ha kvar 40 som högsta hastighet.
Trelleborg • Publicerad 2 mars 2024
Foto: Tomas Nyberg
Annons
Annons
Annons
Annons