Kommunen vill kunna riva de inköpta husen i öster

De inköpta fastigheter som ligger i vägen för ringvägen och den östliga hamninfarten kan komma att rivas.
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att ansöka om ett generellt rivningslov för fastigheterna.
Trelleborg • Publicerad 13 februari 2021
Foto: Tomas Nyberg