Kommunen tar hela Trafikverkets kostnad när ringvägen byggs

Enligt det medfinansieringsavtal som Trelleborgs kommun ska teckna med Trafikverket för Östra ringvägen så ska kommunen stå för 100 procent av kostnaderna. På måndagen sade fullmäktige ja till avtalet som innebär att kommunen betalar för en järnvägsbro och en anslutning till väg 9.
Trelleborg • Publicerad 1 mars 2021
Foto: Tomas Nyberg