Kommunalt avlopp ett måste

Sex fastighetsägare på Söderslätt måste koppla in sig på kommunalt avlopp. Det menar länsstyrelsen som avvisar deras överklagande.
Söderslätt • Publicerad 27 februari 2015