Klämd mellan Trelleborg och Skurup: “Andra klassens medborgare”
I Trelleborgs kommuns nordöstra hörn bor en bit över 300 personer som har Skurup som sin postadress. För dem ter sig kommuntillhörigheten i många fall märklig. De känner sig både bortglömda och bortprioriterade av dem som bestämmer. Och tvingas till speciallösningar för att få vardagen att gå ihop.