Kabel ligger i vägen för ringvägens sträckning

De senaste åren har Trelleborgs Elnät arbetat med att lägga en ny markkabel längs hela den planerade östra ringvägens sträckning. Kabeln hamnar i vägen för ringvägen på flera ställen och i ett läge måste kabeln dras om. Detta kräver omfattande arbete och förmodligen ett nytt tillstånd.
Trelleborg • Publicerad 11 februari 2021
Foto: Tomas Nyberg