Trelleborg

Ja till folkomröstning om fängelse i Svedala

Svedala Artikeln publicerades
Om det blir ett fängelse i Svedala eller inte ska avgöras genom en folkomröstning i vår.
Foto: Bass Nilsson
Om det blir ett fängelse i Svedala eller inte ska avgöras genom en folkomröstning i vår.

Det blir en folkomröstning i Svedala om ett fängelse ska byggas i kommunen. Det har ett enigt kommunfullmäktige nu beslutat.

Bland Svedalas politikerna har det funnits en majoritet bakom förslaget att låta Kriminalvården etablera ett fängelse i kommunen. Men många Svedalabor har inte varit lika intresserade. Under våren och sommaren samlade Föreningen ett fängelsefritt Svedala in över 2 200 namnunderskrifter för att få till en folkomröstning om fängelsets vara eller icke vara.

Och politikerna har lyssnat. Och nu också agerat. Sent på onsdagskvällen fattade fullmäktige beslut om att en folkomröstning ska genomföras, det rapporterar Skånska dagbladet.

Det rådde enighet i sakfrågan, däremot fanns det olika syn på om det i omröstningen bara ska gå att rösta ja eller nej, eller om det också ska finnas ett tredje alternativ: Jag avstår från att rösta.

Till slut vann förslaget om tre röstningsalternativ.

Folkomröstningen ska antingen genomföras i samband med EU-valet i maj eller i samband med ett eventuellt extraval till riksdagen.

När motståndet mot fängelset i Svedala blev allt mer högljutt, gjorde Trelleborgs kommun en invit till Kriminalvården om att fängelset eventuellt kunde placera i Trelleborg i stället. Återstår att se efter folkomröstningen om den frågan åter kan bli aktuell.