Trelleborg

Peter Madsen får livstid

Trelleborg Artikeln publicerades
Åklagaren Kristian Kirk under en pressträff utanför den danska hovrätten Østre Landsret.
Foto: Johan Nilsson/TT
Åklagaren Kristian Kirk under en pressträff utanför den danska hovrätten Østre Landsret.

Peter Madsens livstidsdom fastställdes på onsdagseftermiddagen av fem eniga domare i Østre landsret. Nu får även Kim Walls föräldrar skadestånd.

Peter Madsen dömdes i april till livstids fängelse för mord och övergrepp på Kim Wall. Men Madsen överklagade till Østre landsret, som är den danska motsvarigheten till hovrätten. Han ville se sitt straff tidsbestämt – men överklagade inte själva skuldfrågan.

Under drygt tre dagar har rätten gått igenom de bevis som kom fram i första instansen, Köpenhamns byret. Dom skulle egentligen ha fallit redan den 14 september, men den fick skjutas upp eftersom en av lekmannadomarna i fallet blev akut sjuk.

Åklagare Kristian Kirk.
Foto: Liselotte Sabroe
Åklagare Kristian Kirk.

Åklagare Kristian Kirk, som lett förhandlingarna i landsrätten, ville se en fastställd dom.

– När jag tittar på Peter Madsen så kan jag inte hitta ett straff i lagen som är för hårt för denna man. Peter Madsen ska straffas med fängelse på livstid, sa åklagare Kirk, enligt tv2.dk, under onsdagens slutplädering.

Peter Madsens försvarsadvokat Betina Hald Engmark ville emellertid se ett tidsbestämt straff på 14-16 år, vilket är det vanligaste i Danmark för enstaka mord.

– Det är fastslaget i rättspraxis att det är en förmildrande omständighet att man inte tidigare är straffad, vilket är fallet med min klient, sa Hald Engmark, enligt bt.dk

Men fem eniga domare, två lekmannadomare och tre juridiska domare, gick på samma linje som åklagaren och fastställde livstidsdomen för Madsen. Strax efter klockan 15 lästes en sammanfattning upp i rättssalen. Rätten menade att det handlar om ett ovanligt grovt fall med försvårande omständigheter. Bland annat menar rätten att brottet varit planerat i detalj.

– Den åtalade har visat särskild hänsynslöshet, sa huvuddomaren när domskälen lästes upp.

Domen i första instans, som Østre landsret nu fastställer, tryckte bland annat på att Kim Wall fått vissa skador strax före eller i samband med dödens inträde, att det gått att bevisa att Wall varit fastbunden i ubåten, samt att Madsen kommit med flera olika förklaringar under utredningens gång – vilket inte gör honom trovärdig.

Sedan tidigare var det känt att Peter Madsen inte motsatte sig skadeståndskrav från dels Kim Walls föräldrar, dels hennes pojkvän. Han sa sig också vara villig att stå för begravningsomkostnaderna.

Och Østre landsret dömer honom till att betala 150 000 danska kronor till vardera pojkvännen och föräldrarna, samt till att stå för kostnaderna i samband med begravningen. I förra instansen nekades föräldrarna, Ingrid och Joachim Wall, skadestånd eftersom Kim Wall inte längre bodde hemma.

Pojkvännen hade också ett ersättningskrav på 966 000 danska kronor för inkomstbortfall. Men här hänvisar rätten till den danska Ertstatningsnævnet, eller ett civilt rättsmål.

Båda sidor har rätt att överklaga domen till högsta instans, i Danmark kallat Højsteret. I så fall måste man skicka in en ansökan till Procesbevillingsnævnet som avgör vilka fall som tas upp i högre instans. För att det ska bli aktuellt måste fallet anses vara av principiell karaktär, helt enkelt vägledande i framtida rättsfall. Enligt flera danska medier är det dock liten möjlighet för Madsen att få domen prövad i högsta instans.

Fem domare bakom domslutet

Livstidsdömda sitter i snitt 17 år

Totalt fem domare dömde i målet i Østra landsret i Köpenhamn. Instansen är den danska motsvarigheten till en hovrätt i Sverige.

Domarbänken bestod av tre juridiska domare och två lekmannadomare. Första dagen var även en tredje lekmannadomare på plats, men hen fick avsäga sig sin plats på grund av ett jobb i en statlig styrelse.

På grund av avhoppet fick de tre juridiska domarna en röst vardera, och lekmannadomarna 1,5 röst. Nu var domarna eniga i sitt beslut, men hade det blivit lika hade beslutet blivit det som varit mest fördelaktigt för den åtalade Madsen.

I Danmark sitter livstidsdöma brottslingar i snitt knappt 17 år i fängelse. Först efter 12 år kan en första begäran om ett tidsbestämt straff göras.

Visa mer...