Annons

Höga halter avgifter i hamnar

Halterna av miljögifter som PCB och PAH är så höga i småbåtshamnarna att muddermassor inte längre får lov att dumpas i havet. I år läggs de i kanterna av de yttre hamnbassängerna.
Mats Lawesson
Trelleborg • Publicerad 18 mars 2016
Annons
Annons
Annons
Annons