Här är de historiska byggnaderna som rivits på senare år i Trelleborg

Sedan millennieskiftet har ett flertal byggnader från 1800-talet rivits i Trelleborg. Tryckarehusen, Centralskolan, Bryggeriet och Gasverkets retorthus. Det är några av de hus som fått vika undan för det nya.
Trelleborg • Publicerad 21 maj 2023 • Uppdaterad 22 maj 2023