Gynekolog Maria-anmäler sig själv

Söderslätt • Publicerad 23 februari 2015

En gynekolog, verksam i sydvästra Skåne, Lex Maria-anmäler sig själv för att utreda om fel begåtts i behandlingen av en cancerpatient. Patienten undersöktes för buksmärtor första gången 2006, då man endast fann muskelknutor. Patienten återkom då och då, men inget framkom som tydde på allvarlig buksjukdom. 2014 röntgades patienten på nytt, och då hittades tumörer som börjat sprida sig. För detta opererades patienten. Läkaren vill nu få saken utredd för att avgöra om behandlingen kunde utförts bättre.