Förskolan där barnens lekredskap försvinner

Lekredskap efter lekredskap har dömts ut och plockats bort på Prästkragens förskola. De anses inte säkra för barnen. Men lekredskapen ersätts inte och utemiljön blir allt ödsligare.
Trelleborg • Publicerad 29 november 2016