Trelleborg

Fönster utan bygglov kostar skjortan

Trelleborg Artikeln publicerades

Ägaren till en fastighet i Trelleborg får betala dyrt för att han missat att ansöka om bygglov innan han ändrade och tog upp nya fönster på sitt hus. Det kostar honom 22 000 kronor i byggsanktionsavgift.

– Enligt lag måste vi ta ut den här avgiften, säger Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef i Trelleborg. Jag tror inte att människor är riktigt medvetna om hur dyrt det har blivit numera att bygga utan bygglov om man måste ha det.

Fastighetsägaren har tagit upp nya fönster på huset, men även bytt ut fönster, ändrat takmaterial och putsat om fasaden.

Att byta ut fönster, putsa om fasaden och byta ut takmaterialet är saker som fastighetsägaren kunnat göra utan bygglov, menar samhällsbyggnadsnämnden.

Däremot borde han ha sökt bygglov för att ta upp nya fönster och ändra utseendet på fönster.

Fastighetsägaren har sedan svartbygget upptäckts sökt bygglov i efterhand för förändringarna på huset. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att ge honom bygglov för de genomförda arbetena.

– Det kunde ha blivit så att han tvingats återställa huset också om nämnden bedömt att det inte gick att ge bygglov, säger Claus Pedersen.

Förutom sanktionsavgiften på 22 000 kronor får fastighetsägaren även betala bygglovsavgift på 1 976 kronor.