Bullerplank måste vara sju meter högt

Ett sju meter högt bullerplank mellan den planerade kombiterminalen och Järnvägsgatan skulle kunna reducera bullret tillräckligt längs Hamngatan och Järnvägsgatan.
Trelleborg • Publicerad 25 november 2004

Det framför när Trelleborgs Hamn AB kompletterat sin ansökan till miljödomstolen. Ett krav under förhandlingarna var att bullret utomhus, vid husfasaderna, inte skulle vara mer än 50 decibel upp till 14 meters höjd.

Ett sätt skulle vara att skärma av kombiterminalen från stationsbyggnaden och 300 meter österut.

Ursprungligen ritades ett 4,5 meter högt plank. Men det skulle bara dämpa bullret för de två lägsta våningarna. Nya mätningar visar att planket behöver vara sju meter högt förutom att omlastningen måste ske på sjösidan om tågsätten. Vid miljödomstolens förhandling i Trelleborg i början av november ville man också ha en annan placering av kombiterminalen. Hamnen, eller rättare sagt Skanska, skulle ta fram ett förslag.

Det enda alternativet skulle vara öster om hamnen, på den planerade utfyllnaden. Men den utfyllnaden skulle då inte räcka till utan det krävs ytterligare 250000 kubikmeter utfyllnad, eller 5,7 hektar. Vågbrytaren skulle också bli 300 meter längre. Det planerade tionde färjeläget skulle bli svårare att bygga och det elfte, som skulle innebära att färjorna flyttar ut från centrala Trelleborg, skulle bli omöjligt eftersom kombiterminalen skulle ligga i vägen.

Transporterna mellan färjelägena och kombiterminalen, eller omvänt, skulle öka med 50 procent med ytterligare buller som följd. Dessutom skulle kostnaden för utbyggnaden av hamnen öka med 50 miljoner kronor.

I sitt yttrande påpekar hamnen också att placeringen av kombiterminalen inte spelar så stor roll för bullret vid Järnvägsgatan och Hamngatan eftersom det är trafiken på gatan som är den viktigaste bullerkällan. Under större delen av dygnet kommer bullret från kombiterminalen inte att höras över trafikbullret. Om kombiterminalen flyttas från sitt planerade läge lägre österut så innebär det troligen att andra bostäder störs i stället, det vill säga Österlid och närliggande områden. Risken finns också att de dominerande vindarna förvärrar bullerproblemet för de områdena.

Verksamheten vid kombiterminalen beräknas pågå mellan klockan 5.30 och 23.30. Efter klockan 20.30 beräknas verksamheten bara vara omkring 10 procent av den normala. Tidsschemat kan spräckas vid enskilda tillfällen då en färja blivit försenad.

@04 Byline skribent

:Christer Hansson

@04 Byline telefon

:0410-545 42

christer.hansson@allehandasyd.se

TRELLEBORG
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.