Bertil Larsson berättar om sin avgång

Här är Bertil Larssons brev där han själv förklarar sitt avhopp.
Trelleborg • Publicerad 11 februari 2009

"Jag lämnar ordförandeskapet i bolaget till kommande årsstämma eftersom agerandet från kommunalrådet Ulf Bingsgård gör det meningslöst att försöka driva företagsmässig verksamhet.

Den bristande förmåga till ledarskap som UB demonstrerar för tankegångarna mer till lekstuga och girighet efter personlig makt än professionell verksamhetsstyrning.

Under drygt 20 år i internationell företagsledning har jag aldrig upplevt något liknande lågvattenmärke. Att gå bakom ryggen på mig som ordförande med offentliga mail visar på ett bedrägligt ledarskap som saknar mitt förtroende. Efter 2 år kan jag inte längre inför väljarna ta ansvar för en verksamhet som motarbetas av ägarnas representant.

Jag engagerade mig första gången politiskt inför valet 2006 med uppdrag att föra in erfarenhet från företagsvärlden för att effektivisera näringslivs och turistbearbetning. Under 2 år har jag ägnat all tid åt att åstadkomma förändring och mötts av osannolika fallskärmar, oärlighet och girigt revirtänkande.

I den privata företagsvärlden har jag under åren hanterat många penninggiriga chefer och i offentlig verksamhet många inkompetenta chefer, men inte stött på fenomenet att girighet efter makt kunde ta sådana oproportionerliga dimensioner som i Trelleborgs Rådhus.

Maktgirighet som går före verksamhetens bästa är dessutom svekfull mot medborgarnas ekonomi.

Sedan Trelleborgsalliansens maktövertagande 2007 har drivet varit hårt för att ersätta en, enligt flertalets uppfattning, olämplig VD för Utvecklingsbolaget. Åtskilliga diskussioner fördes på flera nivåer, med kommunalråd, på ordförandekonferenser och gruppledarmöte varvid krav höjdes på VD-byte. Samtliga uttalade att skadan var större med att behålla VD än att lösa det osannolika avgångsvederlaget.

Vid de månatliga mötena med alliansens ordförande rapporterade jag löpande om utvecklingen och då fanns möjlighet för alla att bidra med råd och synpunkter och önskemål om utbytet.

Kommunalrådet skickade även sms 20070828 med förfrågan om hur det går med uppsägningen och att frågan snart borde få en lösning.

Varje gång som sedan frågan diskuteras med kommundirektören så backar UB för det kapitaltillskott som krävs för att lösa kontraktet.

Detta beteende saknar en rakryggad hållning och visar på en takt i svängningar som gör att kappan inte hänger med. Efter att vi i bolagsstyrelsen kallat in egen extern advokat får anställningsförhållandet sin upplösning 20081202.

Under denna period initierar UB en utredning om organisationen för bedrivande av näringslivs- och turismfrågor baserat på missnöjet med driften av Utvecklingsbolaget. Trots att problemet är undanröjt driver han frågan vidare om att flytta marknadsföringsansvar från bolaget till Rådhuset under Kommunstyrelsen(KS), med motivering " bolaget har inte historiskt kunnat sköta verksamheten tillfredsställande". Därmed demonstrerar han stort misstroende mot styrelsen och bolagets övriga personal som tidigare inte fått möjlighet till att utföra ett bra arbete. Att utredningen samtidigt slår fast att kommunledningen inte tagit sitt ansvar med tydliga ägardirektiv och målstyrning leder inte till någon självkritik för bristande verksamhetsstyrning utan läggs istället bolaget till last.

När jag föreslog att bolaget ville ha möjlighet att diskutera utredningen med KS så nekade UB oss den möjligheten men efter bolagsstyrelsens begäran ställde presidiet upp på ett möte den 2 februari inför beslutet i KS den 5:e. Trots detta togs beslutet att flytta marknadsföring till KS utan att den nya ledningen för bolaget fått möjlighet att visa sin kompetens.

Jag har påtalat för UB vid enskilda samtal och vid ordförandemötena hans olämpliga ledarbeteende. Att inom alliansen kräva att oliktänkande skall stanna inom den inre kretsen samtidigt som han själv går ut med offentlig kritik av alliansens olika företrädare är obegåvat ledarskap.

Dessutom går han ut i offentliga mail till styrelsen och insinuerar att rekryteringen av ny VD skötts på ett olagligt sätt och att det har gått för fort. Under s.k. kvartsamtal 3 dgr innan hade kommunalrådet inga frågor att diskutera angående bolagets verksamhet men kan ändå i mailet beklaga att han inte fått möjlighet att påverka rekryteringsprocessen.

Vem är det som begränsat hans möjlighet? Vid varje möte har han haft möjlighet till påverkan, men tystnaden var kompakt. Var det min fräckhet att inte bara framföra beröm utan att även framföra negativ kritik med förslag till förändringar som 3 dgr senare utlöste en hämndaktion?

Att inte framföra åsikterna vid det personliga mötet för att därefter skriva offentligt mail visar på ett omoget, obegåvat och framförallt oärligt ledarskap som jag inte vill befatta mig med.

Bolagets styrelse har i skrivelser framfört åtskilliga åtgärdsförslag som fortfarande inte har realiserats. Skälen för att inte vidta åtgärder varierar från allt som att "det skall in i översiktsplanen eller att det skall ske i samband med annan förändring eller att det måste vänta på annan planering. Trelleborg förtjänar bättre och är i akut behov av strategiska planer för näringslivets utveckling men avsaknaden av påvisbara resultat förstärker intrycket av handlingsförlamning.

Bolaget har inga egna turistanläggningar och ingen rådighet över förvaltningarnas bemötande av företag varför förändringsarbetet är beroende av ett proaktivt och professionellt ledarskap i kommunledningen. Då detta saknas och förändringar motarbetas av maktgirighet så kan jag inte ta ansvar för bolagets verksamhet när UB framhärdar att KS skall dra marknadsresurser från TUAB.

Min anständighet kräver ärlighet mot företagarna samt väljarna och därför väljer jag att lämna och inte längre utsättas för denna farsartade ägarstyrning från kommunstyrelsens ordförande. Beslutet har jag fattat med det fulla stödet av folkpartiets ordförande i Trelleborg och av folkpartiets kommunstyrelserepresentant.

Trelleborg den 11 februari 2009"

Bertil Larsson ordförande Trelleborgs kommuns Utvecklings AB
Bertil Larsson
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.