Även Slågarpsbor undrar över avgift

Även de boende i Slågarp ställer sig frågande till tomtyteavgiften i anslutningstaxan. Det är en av frågorna de ställer i ett brev till kommunen.
Stora Slågarp • Publicerad 20 september 2017