Trelleborg

Även betodlare får del av krisstöd – ”Högst rimligt”

Söderslätt Artikeln publicerades
Akrivbild, betor.
Foto: Tomas Nyberg
Akrivbild, betor.

Söderslätts sockerbetsodlare kommer också att kunna få krisstöd till följd av förra årets hårda torka. Regeringen valde att frångå Jordbruksverkets förslag om att bara spannmålsodlare och kreatursbönder skulle få söka.

– I rättvisans namn så känns det väl högst rimligt att alla får möjlighet att ta del av stödet, säger Fredrik Larsson, sockerbetsodlare från Skegrie och styrelseledamot i Betodlarna.

Beslutet fattades den 11 april, och kom som en positiv överraskning för betodlarna, efter att de får veta att dispensen för användandet av frön behandlade med växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 blivit upphävt.

Nu kan alltså även de jordbrukare som har stärkelsepotatis och sockerbetor ansöka om krisstödet.

– Jag hoppas att de flesta som har möjligheten faktiskt söker. Sen är det säkert någon som missar det, säger Fredrik Larsson.

Egentligen är han mest förvånad över att Jordbruksverket från början inte tyckte att betor och stärkelsepotatis skulle vara berättigade stöd.

– Sett till skördenivå så klarade sig betorna visserligen ganska bra jämför med spannmålet. Men det är inga stora summor ersättning för betorna vi pratar om för den enskilde odlaren, säger Fredrik Larsson.

Den 18 april meddelade föreningen Betodlarna att man inte kommer att överklaga Mark- och Miljödomstolens beslut att häva dispensen för Gaucho. I ett pressmeddelande på sin hemsida skriver föreningen att en fortsatt rättslig process inte skulle ha någon inverkan på årets odling, och att möjligheterna för att få prövningstillstånd i högre instans i vilket fall som är begränsade.