Arvodesskandalen i Trelleborg – så blev politikernas löner en riksnyhet
Det började med ett tips till TA och utvecklades till den största politiska kris någonsin i Trelleborgs kommun. Politikerna ville höja sina egna arvoden med flera miljoner om året. Medborgarna rasade, protestgrupper bildades och till slut gav politikerna upp. Men förtroendet för dem skadades. Kanske för evigt.
Detta är historien bakom arvodesskandalen.