Ändrat bemötande ska motivera fler till förändring

Socialförvaltningen i Trelleborg har det senaste året satsat brett på att ändra bemötandet mot dem som söker hjälp eller får stöd. Genom en särskild metod ska människor i högre grad förmås ta tag i sina bekymmer.
Trelleborg • Publicerad 6 december 2020
Foto: Tomas Nyberg