Trelleborg

Allmänheten bjuds in att tycka till om ringvägsplanerna

Trelleborg Artikeln publicerades
Den gula markeringen utgör planområdet för östra hamninfarten och den röda för östra ringvägen.
Foto: Trelleborgs kommun
Den gula markeringen utgör planområdet för östra hamninfarten och den röda för östra ringvägen.

Trelleborgs kommun bjuder nu in allmänheten att tycka till och ställa frågor om den planerade östra ringvägen och nya hamninfarten.

De minst sagt omdiskuterade planerna på en östlig ringväg och en ny östlig hamninfart tog i veckan ytterligare ett steg närmare förverkligande. Detaljplaner för de båda projekten har tagits fram och beslut fattats att planerna ska ut på samråd där såväl myndigheter som sakägare och berörda boende får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. Samrådstiden är från den 13 januari till och med den 2 februari.

Trelleborgs kommun bjuder nu också in allmänheten till ett öppet hus i Parken den 23 januari, klockan 17-20. Där ska det finnas möjlighet att ställa frågor till såväl kommunala tjänstepersoner som politiker och konsulter.

Dessutom kommer ett antal drop in-träffar att hållas i Kuststad 2025:s lokaler på Algatan 5. Planhandlingarna kommer under samrådstiden att finnas tillgängliga på kommunens hemsida, i rådhuset, på biblioteken i Trelleborg, Anderslöv, Gislöv och i bokbussen.