Annons
Nyheter

Småskaligt fiske måste bli lönsamt

Länsstyrelsen vill vända den negativa utvecklingen inom den skånska fiskenäringen och skapa en livskraftig näring.
Nyheter • Publicerad 7 januari 2004

- För att åstadkomma detta föreslår vi att den traditionella fria rörligheten inom det svenska fisket begränsas och att tillgängliga fångstkvoter istället fördelas ut i regionala kvoter. Det säger fiskeridirektör Johan Wagnström på länsstyrelsens fiskefunktion i Kristianstad. Enligt honom kan dessa åtgärder ge bättre lönsamhet i det småskaliga fisket, vilket är ett måste för att vända utvecklingen inom fisket i Skåne. Med småskaligt kustfiske menas "ett fiske som i allmänhet består av fisketurer som är kortare än ett dygn". - Om fiskerinäringen i Skåne ställer sig bakom vårt förslag gör vi en gemensam ansökan till Fiskeriverket om att få genomföra ett försök med regionala kvoter, säger Johan Wagnström. Han menar att diskussionerna med berörda parter får visa hur en sådan fördelning kommer att se ut och vad den ska omfatta. Förslagen tas upp i länsstyrelsens rapport "Strategi för en livskraftig skånsk fiskerinäring - ett initiativ inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet för Skåne 2004-2007." I strategin fastslås att den svaga lönsamheten har varit och är förödande för investeringsviljan och nyrekryteringen inom det skånska fisket. Landshövding Bengt Holgersson och fiskeridirektör Johan Wagnström tror att torskfisket i Östersjön och Öresund även i framtiden blir den huvudsakliga inkomstkällan för fiskarna i Skåne. Problemet är att antalet yrkesfiskare i Skåne har minskat med cirka 20 procent under perioden 1990-2001. Medelåldern har också ökat och uppgår idag till 49,3 år. Även antalet fiskefartyg har minskat. Denna minskning gäller i och för sig hela landet, men har varit särskilt markant på Östersjökusten. Den regionala obalansen har också ökat, eftersom merparten av de större fiskefartygen hör hemma på västkusten. Enligt länsstyrelsens uppfattning har den negativa framtidstron och den svaga investeringsviljan orsakats av flera faktorer. * Fiskets fria rörlighet. Tillämpningen av reglerna för fiskelicenser och fartygstillstånd medför att överkapaciteten i den storskaliga fiskeflottan stoppar nyetableringarna, även inom det småskaliga torskfisket. * Systemet för fördelning av den svenska fiskresursen. Ett ransoneringssystem inom torskfisket infördes 1996. Sedan dess ransoneras den svenska torskkvoten i veckoransoner. Men systemet har inte fungerat tillfredsställande. * Sommarstoppet för torskfiske. Sommarstoppet, som nu omfattar perioden 1 juni - 31 augusti, syftar till att skydda torsken under dess lek och är beslutat av Baltiska Fiskerikommissionen för Östersjön. - Stoppet innebär att torskfisket koncentreras till nio månader, med höjda ransoner och ökad prispress som följd, säger Johan Wagnström. Han påpekar också att när landningarna av torsk stoppas under tre månader orsakar detta råvarubrist i beredningsindustrin, med permitteringar som följd. Enligt fiskeridirektören står nu den skånska fiskerinäringen inför ett vägval. Antingen en fördelning av fiskekvoterna, som skapar förutsättning för det småskaliga fisket, eller en fortsatt utveckling mot ett allt mer storskaligt fiske.

Mattias Pehrsson mattias.pehrsson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons