Annons
Nyheter

Läkare anmälda för spännbälte

Två psykiatriläkare i Kristianstad har anmälts till ansvarsnämnden av Socialstyrelsen för att en patient fick ligga i bälte närmare sju och en halv timme utan intagningsbeslut.
Nyheter • Publicerad 28 november 2003

Socialstyrelsen har i sin anmälan om disciplinpåföljd yrkat att de båda läkarna får disciplinpåföljd. Styrelsens utredning visar på flera brister när det gäller tillämpningen av de psykiatriska tvångslagarna. Sammanlagt har Socialstyrelsen synat tre tillfällen kring en och samma patient. I det första fallet har en av läkarna inte någonstans angett hur länge patienten låg i bälte. Det är en brist, säger Socialstyrelsen, som inte kan bedöma situationen fullt ut. I det andra fallet, några dagar senare, har samme läkare utsatt patienten för tvångsåtgärd - bälte - utan att ha lagligt stöd för det, eftersom patienten då fick vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Läkare har gjort fel, och felet är vare sig ringa eller ursäktligt, menar Socialstyrelsen. Den tredje händelsen inträffar på natten ytterligare några dygn senare. En annan läkare, som hade ansvaret då, har inte dokumenterat i journalen vilka synnerliga skäl som fanns att hålla patienten i bälte mer än fyra timmar. Läkaren har hänvisat till nödvärnsrätten. Men Socialstyrelsen anmärker att man inte kan åberopa nödvärnsrätten under så många timmar som i det här fallet, snarare borde man omgående ha vidtagit andra åtgärder för att lösa situationen. Mot bakgrund av lagen om psykiatrisk tvångsvård konstaterar Socialstyrelsen att bältesläggningen inte var kort, och att frågan om intagning inte avgjordes så skyndsamt som lagen förutsätter. Läkaren har inte följt lagen, och inte heller klinikens rutiner för tvångsåtgärder före intagningsbeslut. Det är inget litet fel, och några ursäktande omständigheter har inte framkommit i utredningen. Vad gäller omhändertagande styrs psykiatrin av två lagar, lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, rör personer som är dömda till det). Inga tvångsåtgärder får vidtas som inte har stöd i lag. Enligt LTP får patient kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande om det finns en omedelbar fara att patienten ska skada sig själv eller andra. Om det finns synnerliga skäl får man i extrema undantagsfall fatta beslut om att patienten ska hållas i bälte längre än fyra timmar. Vårdpersonal ska då vara närvarande hela tiden patienten är fastspänd i bälte. Sedan halvårsskiftet 2000 är det möjligt att under kortare tid spänna fast en patient om det finns ett vårdintyg och beslut är fattat om att hålla kvar patienten. I förarbetena till denna lag står också att patient i undantagsfall kan läggas i bälte före beslut om intagning, och då i akut situation av fara. Men intagningsbeslut ska fattas snarast efter det att patienten kommer till sjukvårdsinrättningen. I lagen heter det vidare att frågan om intagning ska avgöras skyndsamt, och senast 24 timmar efter det att patienten kommit till vårdinrättningen. Det betyder inte att man har 24 timmar på sig, det är en maxtid. "Självfallet ska frågan om intagning avgöras så fort det är möjligt, vilket bland annat innebär att bakjouren har att inställa sig vid vårdenheten för att undersöka patienten och ta ställning till vårdintyget och om skäl för vård enligt lagen om tvångsomhändertagande föreligger." Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kommer att avgöra frågan efter att ha tagit del av de båda läkarnas yttranden. Text: Gunilla Ingels

Helena Blendberg helena.blendberg@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons