Sju tips – så hanterar du barns rädsla

Trelleborg Artikeln publicerades

De flesta fobier uppstår när vi är barn. Om rädslan skapar begränsningar är det dags att söka hjälp. Här är sju tips från Kerstin Hellström, legitimerad psykoterapeut och författare till böckerna "Fobier" och "Rädd, räddare, ångest", om hur man ska hantera problemen.

1. Det är normalt att små barn är rädda för olika saker - det är en naturlig del av utvecklingen och oftast något som barnet lär sig att hantera. Om man som förälder är orolig för sitt barn kan det hjälpa att få stöd och råd av en psykolog.

2. Om rädslan finns kvar och gör att barnet undviker situationer eller på olika sätt lider av den - då har en fobi utvecklats. Det brukar bli tydligt först när barnet kommer upp i sex-sjuårsåldern.

3. Social fobi utvecklas ofta i de tidiga tonåren och kan leda till stora problem för till exempel skolgången. Det är viktigt att söka hjälp eftersom det annars finns risk att fobin påverkar livsval kring utbildning, arbete och relationer.

4. Man ska inte låta barnet undvika det som han eller hon är rädd för i tron att man skyddar det. Då är det bättre att söka behandling.|

5. Prata alltid med barnet om behandlingen så att han eller hon vet vad det är frågan om och varför det är bra.|

6. Hjälp finns att få hos vårdcentralen som kan remittera till BUP.|

7. Som förälder, tänk inte: "åh nej, den här rädslan har jag överfört". Det tjänar ingenting till. Vissa barn utvecklar samma fobier som föräldrarna, men långt ifrån alla.