Annons
Nyheter

Stoppa statens oschysta spel

Nyheter • Publicerad 24 oktober 2006

Bland den nya borgerliga alliansregeringens klart uttalade mål finns planen att sälja ut en stor del av de statliga bolagen. Bakom denna målsättning står bland annat klassiskt liberala ideologiska motiv – en vilja att minska statens roll i ekonomin – och praktiskt finansiella som att pengarna kan användas bättre, exempelvis till att betala av statsskulden eller till strategiska skattesänkningar och forskningssatsningar som sätter fart på tillväxten.

Det finns också en annan ofta förbisedd viktig anledning till varför staten i stor utsträckning bör dra sig tillbaka från att vara aktör på marknaden – konkurrensen blir lidande när statsmakten tävlar med privata företag.

Annons

På tisdagen släppte Svenskt Näringsliv rapporten Osund statlig konkurrens slår ut privat företagsamhet som behandlar just detta problemområde. I denna skrift konstateras det att statliga myndigheter och affärsverk sålde varor och tjänster för hela 49,5 miljarder kronor, varav 23,5 miljarder till köpare utanför statsförvaltningen, under år 2005.

Den offentliga sektorn har blivit allt mer aktiv som affärsmässig konkurrent gentemot de privata företagen. Andelen myndigheter som bedriver kommersiell verksamhet ökade från 80 procent år 2000 till 95 procent år 2003. Alltfler privata verksamheter känner av konkurrens från offentliga sektorn, och det är en kamp på ojämlika villkor.

Myndigheterna subventioneras av det offentliga och går aldrig i konkurs då deras eventuella förluster täcks av skattemedel. Denna fördel kan användas till prisdumpning. Vidare kan myndigheter dra nytta av sin dubbelroll som myndighetsutövare och marknadsaktör för att skaffa sig konkurrensfördelar som speciell information och skattefinansierad kompetens.

Vägverket och Banverket pekas ut som särskilt aktiva i konkurrensen med privata företag i rapporten, bland annat via Vägverket produktion och Banverket produktion, men även Lantmäteriet, som har en omfattande uppdragsverksamhet genom sin division Metria, tillhör den långa rad av offentliga myndigheter som konkurrerar direkt med privata bolag.

Denna snedvridna konkurrens leder till att privata företag får det svårare att växa eller till och med att de slås ut. Marknadsprissättningen på varor och tjänster förvrängs. Risken för monopol och på sikt högre priser på en rad varor och tjänster liksom sämre generell ekonomisk tillväxt är uppenbar. Den offentliga sektorn blir större och dyrare.

Svenskt Näringsliv föreslår en rad åtgärder för att lösa problemet med illojal konkurrens från den offentliga sektorn. Förbud mot all statlig näringsverksamhet som inte uttryckligen är tillåten av riksdag och regering. Utförsäljning av de flesta myndigheters konkurrensutsatta verksamheter, kvarvarande närings- verksamhet bör skiljas ut från övriga myndighetsuppgifter, samt lagregler och kännbara sanktioner mot snedvridande myndighetskonkurrens.

Detta är nödvändiga och rimliga insatser för att skapa en situation med effektiv och välståndsbildande konkurrens. Lyckligtvis har Sverige nu fått en regering vars politik går i denna riktning.

Staten ska sätta ramarna för företagen genom lagstiftning och regler, men givetvis inte agera konkurrent gentemot samma företag. Det är inte lämpligt att vara både domare och spelare på en och samma gång.

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons