Annons
Nyheter

E6 bör dras enligt den plan som är miljögodkänd. ett truck-center bör samtidigt byggas för att . Buss- och tågtrafik bör centreras kringcentralstationen, och Övre bebyggas med bostäder. Det skriver Bertil Andersson och Jan Jönsson, kristdemokraternas infr

Nyheter • Publicerad 12 juni 2006

Kd, Trelleborg vill för trelleborgarna klargöra vår inställning till de angelägna infrastruktursatsningarna som är av fundamental betydelse i avseende på framtidssatsningarna för Medborgarna, Kommunen Hamnen och dess utveckling:

Utbyggnad av E6. Efter 20 års kamp har Vägverket planerat för byggstart under 2008 . Vi kräver att den byggs utmed befintlig vägsträckning såsom Vägverket utformat den , vilken är miljöprövad och godkänd. Huvudmotivet är att trafiken kan flyta snabbt och smidigt samt att vi eliminerar helt de trafik och miljömässiga problem som vi på förhand känner till kommer att uppstå om den nya sträckningen via Hedvägen, Ringvägen förbi befintliga skolor och bostadsområden skulle bli en realitet, vilket sannolikt också kommer att försena utbyggnaden.

Annons

Samtidigt kommer vi på alla nivåer och instanser att engagera oss kraftfullt i att förmå Vägverket erhålla resurser till en Ringled i enlighet med Översiktsplanen och att den ansluter till E-6 an vid den nya Maglarpskarusellen. Här kräver vi också att det av Hamnen önskade Truckcentret uppförs och som innebär, att de trafikproblem som idag existerar vid Strandriddargatan helt bortfaller genom att trafikflödena effektivt kan styras direkt till och från befintliga färjor.

Persontågtrafik. Om Banverket har för avsikt återuppta persontågstrafiken kräver vi att den nuvarande Centralstationen blir Knutpunkt, men kompletteras med av o påstigning vid antingen Fagerängen, nya Vattentornet eller omedelbart söder om stationen i Skytts Vemmerlöv. Befintlig spåranslutning finns redan oc©h fördelen med nuvarande järnvägssträckning för såväl person som godstrafik är att den miljövänligt dras utanför bebyggelsen. För att optimalt utnyttja kollektrafiken föreslår vi, att Stads och Fjärrbusstrafiken flyttas från Övre till den plats den hade före 1989 det vill säga i anslutning till Centralstationen. De gula byggnaderna norr om Centralstationen rivs och ger plats åt Fjärrbussarna medan Kontinentgatan Söder om Järnvägs och Hamngatan koordinerar stadsbusstrafiken. Vi uppnår då en samlad , effektiv kollektivtrafik omedelbart nedanför Stadskärnan och i direkt anslutning till Ångkvarnen och Färjetrafiken. Den verksamhet som i dag bedrivs på Övre flyttas till Centralstationen och samordnas med Tågtrafiken, vilket innebär, att hela nuvarande markområde vid Övre kan upplåtas till Flerbostadshus en utmärkt miljö intill Stadsparken och Stortorget.

Samtidigt som parkeringshuset och Q8-macken rivs, kan ytorna frigöras för biluppställningsplatser, som krävs dels för centrumbebyggelsen, men också besökare till centrum och färjeresenärer. Att bygga bostäder där parkeringshuset i dag är beläget samt på Mittelbron och därvid blanda hamn- och industriverksamhet med bostäder är inte realistiskt och utgör inget bra alternativ för vårt framtida Trelleborg.

Vi ser det istället som synnerligen angeläget, att nu upprätta trovärdiga och miljömässiga Översiktsplaner, som är realistiskt hållbara i ett framtidsperspektiv på 15-20 .

Genom denna strukturella förändring eliminerar vi helt olägenheterna av en splittrad kollektrafik. Absolut ingen gagnas av Tågstation vid Sandmöllan, Bussar vid Övre samt total avsaknad av kollektivtrafik nedanför Stadskärnan och Ångkvarnen.

Jan Jönsson (kd)

Bertil Andersson (kd),

infrastrukturgruppen för kd, Trelleborg

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons