Nyheter

Sverige växer mer än någonsin

Vi har blivit över 100 000 fler i landet sedan den senaste mätningen, den största befolkningsökningen som uppmätts. Dessutom är männen för första gången på väg att bli fler än kvinnorna. Den svenska befolkningsökningen under 2014 är den hittills största.(TT)
Befolkning • Publicerad 19 februari 2015