Nyheter

Störs av skateboardramp – JO-anmäler kommunen

Höllviken Artikeln publicerades
Foto: Malin Palm

En boende i närheten av en skateboardramp i Höllviken har JO-anmält Vellinge kommun för att det tagit för lång tid att göra en ljudmätning vid rampen.

Enligt anmälan stör ljudet från åkarna på skateboardrampen den boende och dennes familj när de är ute i trädgården. De har tidigare klagat hos kommunen och även överklagat ett beslut efter en tidigare ljudmätning rörande skateboardrampen.

De boende fick medhåll av länsstyrelsen som återremitterade ärendet till Vellinge kommun och uppmanade kommunen att göra en ny ljudmätning. Efter ett år ska ingen ny mätning ha gjorts vilket nu fått den boende att gå vidare till Justitieombudsmannen.

”Jag anser att kommunen fullkomligt ignorerat ärendet och tycker inte att en kommun får hantera en kommuninvånare på det här sättet”, skriver den boende i sin anmälan.