Annons
Nyheter

Vilken hund vill du ha?

En hund är inte bara utseende. Den är inte ens mest utseende. Det som gör hunden till en individ är hundens mentala egenskaper. Men hur många hundägare visste vad de köpte, vilka mentala egenskaper den lilla valpen hade med sig i bagaget?Nu finns verktygen för att ta reda på vad valpen troligen kommer att bli.
Nyheter • Publicerad 19 juni 2002

Dessutom ger samma verktyg tips om vad föraren kan använda sig av i träningen av hunden. I många år har BoK-prov och korningar genomförts med hundar, särskilt brukshundar. BoK var en tämligen enkelt prov som inte visade särskilt mycket om hundens egenskaper. Korningens mentaldel är mer avancerad men har svagheten att det är domarens subjektiva bedömning av vad hunden gör och varför som protokollförs. Med erfarna korningsdomare var problemen små; deras bedömningar blev ganska standardiserade. Med oerfarna domaren kunde bedömningarna bli mer slumpartade. Dessutom spelade hundarnas utbildningsnivå in alltför mycket. För ganska många år sedan kom MUH, Mentaltest UngHund. Den har nu ersatts med MH, Mentaltest Hund. MH är en metod att beskriva vad hunden gör i testsituationen som ska vara så oberoende av beskrivaren som möjligt. Protokollet innehåller fasta alternativ som beskriver intensiteten i hundens reaktion. De statistiska sammanställningarna av MH-resultaten där både föräldrar och avkommor testats visar att de ärftliga faktorerna påverkar hundarnas beteende i betydande grad. De här resultaten, som redovisas på www.genetica.se, har betydelse på flera olika sätt. För aveln eftersom kunskapen om beteendes arvbarhet underlättar för uppfödare som strävar efter ett visst avelsmål när det gäller hundarnas mentalitet. I stället för att titta på hundars tävlingsresultat, som kan vara beroende av en skicklig hundförare, tittar man på hundens egenskaper. Vill man ha schäfrar med stor försvarslust? Vill man ha malinois med stor jaktlust? Med hjälp av MH-resultaten är det lättare att hitta djur att para med som har de rätta egenskaperna och som ökar sannolikheten för att avkomman ska ha dessa egenskaper. För valpköparen har det betydelse eftersom valptiden är kort medan vuxentiden är lång. Vad är det jag har skaffat mig? Kommer jag att ha en hund med mycket stor social kamplust som kommer att ge mig problem längre fram? Jag kan leta upp den valp som motsvarar hur jag vill ha förhållandet till hunden, den typ av hund jag vill ha. För hundägaren som vill träna sin hund berättar MH-protokollet mycket om vilka retningar jag kan använda eller ska undvika, vilka belöningar som hunden tycker är viktiga och vilka som är betydelselösa för min hund. Min hund vill kanske jaga en boll eller kampa med en trasa i stället för att tugga på godis. Fortfarande är det ganska få raser som Per-Erik Sundgren redovisar resultat för på sin hemsida, huvudsakligen brukshundraser, men bland dem kan man se stora skillnader mellan de olika rasernas beteende i de olika momenten. Redan där har man en viss hjälp när man som blivande köpare funderar på vilken ras man ska ha. Sedan finns det uppfödare som har avelsmål som avviker kraftigt från det som är genomsnittet för rasen. Centralstyrelsen i Svenska Kennelklubben har tagit beslut att för samtliga brukshundraser gäller att föräldradjur födda efter 1/1 2000 ska ha känd mental status, dvs genomfört MH, för att valparna ska få registreras. Dessa föräldradjur kommer att sättas in i avel med början nästa år. På Per-Erik Sundgrens hemsida www.genetica.se finns sammanställningar som omfattar 11 537 testade hundar från 152 raser. I många av raserna är det för få individer som testats för att det ska gå att dra statistiskt säkra slutsatser. Men för boxer, collie, rottweiler och schäfer mellan etttolv och arton månaders ålder har 4468 hundar tagits med. I diagrammen jämförs resultaten för enskilda raser med medeltalet för samtliga brukshundar. När man tittat på skillnader mellan könen för schäfer visar det sig att tiken visar kraftigare rädslereaktioner än hanarna och att de är mindre aktiva i lek. De är också mindre intensiva vid bitandet och när de ska gripa föremål. I skottprovet visar det sig att fäderna inte påverkar sin avkomma i nämnvärd grad. Ärftlighetsgraden är påfallande hög för MH-resultaten. För lek gäller en 37-procentig ärftlighet, för jakt/grip 43 procent, för rädsla 52 procent, för hot 36 procent, för kontakt 41 procent och slutligen för nyfikenhet 40 procent. Varje år görs MH-beskrivning av flera tusen hundar och nu kommer materialet att öka i omfång ännu snabbare. Ett liknande material om hundars mentalitet finns inte någon annanstans i världen. Forskare skulle kunna sysselsätta sig med materialet i många år framåt. Samtidigt skulle vi kunna få många användbara kunskaper både för aveln och för hunddressyren.

Mattias Pehrsson mattias.pehrsson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons