Modin Nordic AB – nytt företag startar i Trelleborg

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolagets verksamhet skall bestå av att äga och förvalta innehav i andra onoterade mindre aktiebolag."
Publicerad 19 februari 2021