44-åring startar nytt företag i Vellinge

Djr AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta värdepapper och fast egendom".
Publicerad 31 mars 2023