Annons
Ledare

Ystad efter Kent Mårtensson

När Ystad står inför ett för staden och kommunen avgörande beslut lämnar en av de mest drivande krafterna, socialdemokraten Kent Mårtensson. Vad väntar nu?
Ystad • Publicerad 25 november 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Kent Mårtensson, lämnar.
Kent Mårtensson, lämnar.Foto: Malin Palm

Inför kommunvalet ställde Kent Mårtensson åter upp som förstanamn för Socialdemokraterna. För väljarna var det uppenbart att han var det partiets kommunalrådskandidat. Efter den stökiga höst som har följt efter valet, med flera märkliga svängningar i politiken och avgörande omröstningar i fullmäktige och kommunstyrelse om presidieposter, budget (som ännu inte är klubbad) och hamninvestering, är det omöjligt att säga vem som egentligen styr och kommer att styra Ystad.

Kent Mårtensson fann till slut stöd i kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna för det första ledet i hamnutbyggnaden, men vet ännu inte om budgeten kommer att medge det. Sverigedemokraterna – utan egen budget – står alltså närmst Socialdemokraterna i den för Ystad stora investerings- och lånefrågan. Men SD har röstat på M, KD, L till fullmäktigepresidierna och ingår valteknisk samverkan med dessa partier, enligt Kristina Bendz (M) utan någon uppgörelse om politik eller stöd. Det ska ställas mot att socialistiska Vänsterpartiet ingår i den valtekniska samverkan med Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som avsåg att med en minoritet av mandaten i fullmäktige (24 av 49) ändå få majoritet i nämnderna.

Annons

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas röst i kommunstyrelsen för en hamnutbyggnad borde SD enligt normal politisk logik också stödja den S/C/MP-budget där hamnpengarna ingår, vilket i praktiken kan göras genom att lägga ner rösterna i budgetfrågan, precis som SD gjorde i kommunstyrelsen. Ska SD fullfölja det borde partiet också lägga ner rösterna vad gäller ordförandeposten i kommunstyrelsen. Trots allt förefaller det märkligt att Kristina Bendz (M) ska leda kommunen med en lånefinansierad investering som hennes parti och koalition inte vill se genomförd i dagsläget. Men hur då med andra nämnder – som den blödande socialnämnden? Normal logik gäller inte hittills och gör det inte heller inför fullmäktige den 6 december.

Stökigt? Ja. Och det är i hög grad en effekt av att partierna kastar SD mellan sig som en het potatis i stället för att i öppna förhandlingar ta reda på varandras positioner och förhålla sig till det. Det är ett konstigt sätt att hantera folkvalda parlament, sedan får partiledningarna i Stockholm – de som i varje steg hittills snarare medverkat till att SD får fler röster för varje val – säga vad de vill.

Med stöket i åtanke är det på ett sätt lätt att förstå att Kent Mårtensson backade ner som socialdemokraternas ledande namn och lät en efterträdare, Cecilia Magnusson-Svärd, väljas som Socialdemokraternas kandidat till ordförandeposten i kommunstyrelsen. Ur Socialdemokraternas synvinkel var Cecilia Magnusson-Svärd förmodligen ett klokt val av person. Men samtidigt var det Kent Mårtensson S-väljarna såg framför sig som kommunalrådskandidat. När Kent Mårtensson säger att det känns som ett lämpligt tillfälle att efter valet lämna över känns det snarare, åtminstone från åskådarplats, som att hela hamnfrågan fått honom att tappa sugen.

På en väsentlig punkt har Kent Mårtensson rätt – frågetecknen och reservationerna från den borgerliga treklövern dök upp väldigt sent, när förhandlingar mot EU och staten skett med uppfattningen att man hade alla bakom sig. Men det hindrar inte att hamnfrågans avgörande betydelse borde ha behandlats på ett annat sätt långt tidigare. Det är ett mycket stort åtagande för en liten kommun för en relativt liten affärsverksamhet i hamnbolaget. Kom ihåg att den lånefinansierade utbyggnaden handlar om betydligt mer än ett första steg på drygt 900 miljoner kronor och ett EU-bidrag på 250 miljoner kronor, och minns att Ystad kommun redan är tungt belånad och har en mängd andra åtaganden i kärnverksamheterna skola och omsorg. Här borde det lokala och regionala näringslivet på ett tidigt stadium ha involverats i högre grad för att få ett grepp om vilken betydelse hamnen och dess utveckling har för dem. Med en öppnare process hade också Ystadsborna haft möjlighet att på ett bättre sätt ta ställning till konsekvenserna av hamnutbyggnaden, dess risker och möjligheter för ekonomi, miljö och stadsutveckling. Då hade ett hamnbeslut – oavsett riktning – varit betydligt mer välförankrat även utanför politikens värld.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons