Annons
Ledare

Var vaksamma på vad som händer i och runt hamnarna

Hamnar är inte bara en plats för smuggling och annan kriminell verksamhet utan även sårbara mål för gråzonsattacker.
Gästkrönika • Publicerad 19 januari 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Petter C Larsson
Petter C Larsson

I geopolitiska orostider är hamnarna en sårbar punkt även för samhället i stort. En placering av ett potentiellt farligt föremål, eller bara misstanken om detsamma, på botten i ett hamninlopp kan under en period påverka en hamn avsevärt.

Sabotage av fartyg vid kaj är ett annat obehagligt scenario. Häromdagen påträffades några spanska dykare precis utanför hamninloppet till Gdansk hamn. Det var inte direkt perfekt dykväder, utan snarare hög sjö, iskallt och därtill hade dykarna bara en mindre båt att dyka från. Båten hade de enligt egen uppgift köpt dagen innan.

Annons

Dykarna uppgav att de ägnade sig åt bärnstensdykning. En fortsatt utredning kring dykarna, deras förehavanden samt en undersökning av bottenområdena där de dök bör kunna räta ut en del frågetecken.

Bärnstensdykning eller inte så fungerar detta som en påminnelse om behovet av att verkligen förstå vikten av uppmärksamhet också i och kring svenska hamnar. Inom säkerhetsarbete brukar man prata om detektion av anomalier. Det vill säga vikten av att skeenden, personer och händelser som avviker från det normala upptäcks, rapporteras och bedöms av säkerhetskompetent personal.

Angripare såsom kriminella, insiders samt främmande makt gör å andra sidan allt för att inte sticka ut. En utmaning är att om angriparen är skicklig så upptäcks inte några anomalier eftersom allt verkar normalt, tills det är för sent. En av de viktigaste utmaningarna med hamnsäkerhet är att balansera behovet av säkerhetsåtgärder med behovet av att upprätthålla flödet av varor och människor.

Detta är särskilt viktigt för hamnar som är viktiga ekonomiska knutpunkter, eftersom eventuella störningar kan ha en betydande inverkan på samhällsekonomin. För att möta detta har många hamnar implementerat en rad säkerhetsåtgärder, såsom fysiska barriärer, övervakningssystem och säkerhetspersonal.

Moderna hamnar har etablerat partnerskap med brottsbekämpande myndigheter för att förebygga och reagera på hot. Man har också inlett samarbete med angriparkunniga risk- och säkerhetsexperter som granskar och testar säkerheten som om de vore verkliga angripare. Att skydda hamninfrastrukturen i sig är kritiskt. Detta omfattar både den tekniska infrastrukturen, såsom maskiner och kranar, samt IT-system som hanterar förflyttning av människor och produkter i hamnen.

Många hamnar investerar höga belopp på tekniska cybersäkerhetsverktyg som brandväggar, intrångsdetekteringssystem och framtagande av incidenthanteringsplaner. De tekniska systemen har ofta mänskliga hål och det är ofta människan som till sist förväntas fatta avgörande säkerhetsrelaterade beslut. Den mänskliga faktorn är, oavsett all dyr teknisk utrustning, avgörande för att upprätthålla säkerheten.

Det omgivande samhället fungerar som den första försvarslinjen i händelse av potentiella säkerhetshot. I de hamnstäder där medborgare antagit en avslappnad men nyfiken vaksamhet kring vem eller vad som sker runt hamnen har man faktiskt ett extra lager säkerhet kring hamnen. Är det så även i sydskånska hamnar?

Petter C Larsson
Annons
Annons
Annons
Annons