Annons
Ledare

Vänsterns svenska värderingar

Det gemensamma kan inte bara vara det gemensamma när det passar. Vänstern har i själva verket störst anspråk på vad som kan räknas som svenska värderingar.
Ledare • Publicerad 12 augusti 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Bär på svenska värderingar?  Foto: Emil Langvad
Bär på svenska värderingar? Foto: Emil LangvadFoto: Emil Langvad/TT

Finns det några genuint svenska värderingar? När frågan tas upp i som en del i integrationsdebatten följer genast invändningarna. Vad är svenskt? Kalles kaviar? Små grodorna? Att gå till kyrkan på dop, konfirmation, bröllop och begravningar men aldrig däremellan? Att vara sjuk på måndagar? Att låta barnen bestämma var familjen ska äta till middag? Att tycka att lagom är lagom? Att spela med tvåhandsbackhand? Att se ända till Mariannelund?

Det är lätt att komma fram till att det knappast finns något som kännetecknar det svenska på det viset att det omfattar varje svensk. Det hundraprocentigt kollektivt blågula existerar inte. Väl är det. Men betyder det då att inga värderingar finns att lära ut till människor som kommer till Sverige med tanken att leva här? Det är en felaktig och farlig slutsats. Att lämna den som kommer ny till Sverige frågande kring vad som anses mer eller mindre rätt och hur Sverige tagit sig dit där det är i dag är inte snällt. Det kan liknas vid likgiltighet, ett kärlekslöst tillstånd som ingen människa är värd att utsättas för.

Annons

Att avfärda svenska värderingar går dessutom väldigt illa ihop med verkligheten i ett land där varje offentlig institution är värdegrundsstyrd, på gott och ont. Förskolans läroplan är från första rad fylld med samhälleliga uppfostringsambitioner: ”Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund”. Den fortsätter: ”Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.”

Stora ambitioner, en del av dem lätta att ställa sig bakom medan andra bär på inbyggda konflikter om hur rättigheter ska tolkas och vilken som står över den andra när de krockar. Likväl är de inskrivna i det ledande styrdokumentet om vilka värderingar som bör gälla i offentlig barnuppfostran.

Politiker och tjänstemän formulerar svenska värderingar i form av lagar och förordningar, inte sällan framhåller lagstiftarna att de varit föredömen när det gäller att forma folket i allt från jämställdhet till trafiksäkerhet. Generellt kan sägas att politiker längre till vänster på skalan är mer benägna att skriva in vilka värderingar som ska gälla på såväl offentliga institutioner som inom privata verksamheter än vad politiker till höger är. Det är därför förslag om att införa vegetarisk norm på äldreboenden dyker upp och debatteras på SSU-kongresser men inte på MUF-kongresser. I integrationsdebatten från talarstolen är det däremot i högre grad tvärtom, där är politiker till höger mer benägna att tala om behovet av att upprätthålla svenska värderingar, medan vänstern då ifrågasätter att de svenska värderingarna alls existerar och än mindre ska påtvingas dem som kommer hit.

De kan omöjligen mena samma sak. Eller?

Frihetliga politiker som talar om svenska värderingar måste bli tydliga med vad de menar, att de egentligen avser är vad staten Sverige ställer upp för regler som invånarna förväntas följa och anpassa sig till – inte att man måste äta ärtsoppa på torsdagar. Att individens rätt till sin sexualitet och sitt val av partner ställs framför klanens och familjens rätt att styra är något helt annat än att dansa runt granen – vilket få har för avsikt att tvinga någon att göra. Att egenförsörjning är ett grundkrav för den som bor i Sverige är inget påhitt, i Sverige finns ingen bostadsgaranti och föräldrar kan inte ställa sina avkommor på gatan på myndighetsdagen och förvänta sig att det offentliga försörjer dem.

Samtidigt är en vänster som hävdar att det inte finns svenska värderingar inte trovärdig. I själva verket är vänsterns politiska projekt att göra sina värderingar till svenska. Vänstern vill ytterligare begränsa individers friheter genom att beskatta dem hårdare och minska deras inflytande över vilka skolor och äldreboenden som erbjuds och vad som läggs på tallrikarna till lunch. Men å andra sidan hävdar de att lunchen för alla är gratis. Vill det sig illa och vänstern vinner stora framgångar blir det den värderingen som helt kommer att prägla Sverige.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons