Annons
Ledare

Vad tänker C göra med en S-regering?

Centerpartiet ser ut att krympa i kommande val. Men dess inflytande kan ändå bli stort. Vad vill Centerns partisekreterare göra med det? Och hur hårt är dörren stängd mot en moderat statsminister?
Ledare • Publicerad 23 augusti 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson är veteran i valrörelser.
Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson är veteran i valrörelser.Foto: Stefan Jerrevång/TT

15 valrörelser. Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson har hängt med sedan Palme och Fälldins dagar. ”Inte som partisekreterare” fyller han snabbt i för att undvika missförstånd, när vi träffas i ett konferensrum på Sturup. Snart väntar vidare transport till ett valmöte i Skurup.

Men även i partisekreterarrollen är Michael Arthursson veteran, han tillträdde posten i januari 2011, några månader innan Maud Olofsson slutade som partiledare och efterträddes av Annie Lööf. Då var ännu Alliansen, Maud Olofssons skapelse, i högsta grad levande. Få kunde 2011 förutspå att detta borgerliga projekt, som ett tag var nära att knäcka socialdemokratins självförtroende, skulle krackelera och sedan fullständigt spricka. Många, inklusive denna ledarsida, har lagt det mesta av skulden för den definitiva separationen på Centerpartiet och Annie Lööf. Det är något som Michael Arthursson inte håller med om. Alla kan dock enas kring att det är hållningen till Sverigedemokraterna som slog sönder Alliansen.

Annons

Vad har den socialdemokratiska regeringen gjort så bra under de två gångna mandatperioderna att ni kan tänka er att stödja den under de kommande fyra åren?

”Första mandatperioden var inte så mycket att hänga i julgranen. Sedan hade vi januariavtalet mellan 2019 och 2021, där fick vi genom mycket liberal politik, mycket centerpolitik. Det var total förändring av arbetsrätten, omfattande skattesänkningar och många viktiga förslag när det gäller landsbygdspolitik.”

”Sedan har vi inte sagt att det måste vara Socialdemokraterna vi samverkar med nästa mandatperiod. Vi vill inte ge Sverigedemokraterna makt. Men om M, KD och L släpper den bollen då samverkar vi gärna med dem.”

Det är en hopplös position, det hävdar även kritiker inom det egna partier. Om en bred mitten skapas, då bildas väl en annan opposition?

”Många säger att man måste samverka med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet, trots att det är första gången vi ställs i en sådan situation. Vill man inte inordna sig i det då får man mycket kritik. De flesta kommuner och regioner styrs framför allt utan Sverigedemokraterna. Man hittar andra lösningar. Det är alls ingen naturlag att det måste vara V eller SD som håller i taktpinnen.

Hur ska man rösta bort en sådan bred regering om man är missnöjd?

”Man såg när Socialdemokraterna och de konservativa samarbetade i Tyskland, då kom många till det liberala partiet och då tog det partiet plats i regeringen istället. I Österrike har socialdemokraterna och de konservativa samverkat med olika partier. Ofta är det partiet i opposition som har kritiserat regeringens politik som får ta plats.

C får kritik för att ha lämnat sin gamla grund, landsbygden och lantbrukarna. Man kan inte förneka att ni har haft framgångar i städerna där ni har varit utplånade tidigare, men har det skett till priset att ni har glömt grunden?

”Absolut inte. Tittar man på förra valet gick vi fram i städerna, vi gick också fram på landsbygden på de flesta håll i landet. Och när Centerpartiet var som störst under Torbjörn Fälldins tid, då var vi också som störst i Stockholm. Det där hänger ofta ihop. Om man lyckas skapa framgång så attraherar det människor i både storstäder och på landsbygden. Jag tror att vi aldrig under mina 40 år i Centerpartiet har pratat så mycket landsbygd och lagt fram så mycket landsbygdsförslag som under den här mandatperioden.

Den nyliberala eran, Stureplanscentereran, är den över i partiet?

Annons

”Vi har aldrig själva definierat oss som nyliberala och Stureplanscentern var en lokalavdelning som fick mycket rikspolitisk uppmärksamhet. Jag skulle mer beteckna Centerpartiet som ett grönt socialliberalt parti. Vi driver ju många sociala frågor när det gäller att stoppa våld mot kvinnor, när det gäller att förbättra vården – jag kan räkna upp en rad olika saker.

I södra Sverige bekymrar elfrågan. Partier kommer med förslag som främst går ut på att man ska dela ut pengar. Vad är Centerpartiets idé för att man långsiktigt ska lösa detta?

”Vi har lagt fram ett förslag om att fördubbla den utsläppsfria elproduktionen i Sverige. Ska man göra det på kort sikt behöver det bygga på förnybar energi, där vindkraft och inte minst havsbaserad vindkraft spelar stor roll. Men också sol- och vattenkraft och att använda den kärnkraft vi har mer effektivt. Vi skulle kunna få ut ett par terawattimmar till av de svenska kärnkraftverken. Men vi kan inte vänta tio år på ny kärnkraft, för det har vi inte tid eller råd varken ur klimat- eller energiproduktionssynpunkt.

Finns det risk att för mycket vind- och solkraft orsakar mer problem än de löser, när planerbar och reglerbar kraft saknas?

”Man behöver ha en balans i elsystemet. Det är rimligt att ha baskraft, det är inte bara kärnkraft. Men vi behöver också satsa mer på energilagring.

Har Centerpartiet ett ansvar för att den här situationen har uppstått i södra Sverige?

”Vi hade en energiöverenskommelse i Alliansen, som banade väg för förnybar energi och gjorde att förbudet att bygga ny kärnkraft togs bort. Hade man haft en bredare fortsatt energiöverenskommelse hade det kunnat skapat mer trygghet. Vi kanske hade kunnat göra mer för att det skulle ske. Alla kan vara lite självkritiska.

Håller du med om att tonen har blivit hårdare och sämre mellan partier? Om det är hårdare och mer polariserat i dag, har ni något ansvar för det?

”Vi har sociala medier, framför allt Twitter, där många fler i realtid kan föra diskussionen i en väldigt hård ton. Men jag minns valrörelserna i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Det var oerhört hårda tongångar från olika håll. Som mellan Olof Palme och Torbjörn Fälldin.”

”Jag tror att alla partier har ett ansvar. Vi försöker att debattera i sak och att debattera värderingar. Man behöver också i en valrörelse klargöra vad skillnaderna är, vad alternativen är. Det försöker vi hålla oss till. Det är säkert så att vi inte är skuldfria.”

Centerpartiets valrörelse rullar vidare. Michael Arthursson har varit med från det att Centerpartiet var störst och ledde borgerligheten till valseger och till dagens situation där ett betydligt mindre Centerpartiet ser ut att välja en S-statsminister. Frågan är om det är Centerpartiet eller Sverige som har förändrats mest.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons