Annons
Ledare

Emma Jaenson: Vad mer är det vi inte vet om moskéerna?

Hur ska vi få reda på vad som sker i våra parallellsamhällen?
Emma JaensonSkicka e-post
Publicerad 13 maj 2022
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Trelleborgs Allehanda politiska etikett är liberal.
Al Rassol kulturförening i Kungsmarken i Karlskrona verkar vana vid att få frågan om ”Njutningsäktenskap”.Foto: Staffan Lindbom

I svenska shiamuslimska församlingar förekommer tidsbestämda äktenskap. Dessa kallas även “Njutningsäktenskap” och kan pågå under en timme, någon vecka eller några månader men är egentligen en form av religiöst sanktionerad prostitution. Ur religiös synpunkt tycks sexköpen (oftast) inte vara otillåtna, eftersom de sker inom äktenskapets ramar. De är däremot olagliga enligt svensk lag.

I Uppdrag Gransknings (UG) “Sexköp i Allahs namn” (11 maj) framkommer att sexköpen verkar vara satta i system. De religiösa ledarna, som i praktiken fungerar som hallickar, får betalt för att förrätta giftermålen. Enligt en kvinna vid namn “Hiba” tar religiösa ledare kontakt med kvinnor som är ogifta, som lever utanför det svenska samhället och inte känner till sina rättigheter. I andra fall kommer kvinnor till de religiösa ledarna för att be om hjälp men leds i stället in i prostitution.

Annons

Så hur utbrett är det? Väldigt, verkar det som. Av 20 församlingar som Uppdrag granskning talar med är det enbart 4 som säger att det är oacceptabelt. När UG ringer upp Al Rassol kulturförening i Kungsmarken i Karlskrona verkar de vana vid att få frågan. “Det finns många fler än du som önskar det här” påpekar en man i församlingen. Men när BLT kontaktar församlingen vill man inte kommentera avslöjandet (BLT 11 maj).

De Islamiska shiasamfunden och sex av församlingarna har tillsammans, enligt Uppdrag Granskning, fått 14 miljoner kronor i statsbidrag och kommunala bidrag de senaste tre åren. Ledarna i dessa samfund har dessutom stor makt över sina medlemmar.

Men vad som sker i moskéer runt om Sverige är generellt mycket svårt att granska. Vad säger exempelvis imamerna till församlingsmedlemmarna? Vilken inriktning har de olika moskéerna? Få journalister talar arabiska. Uppdrag granskning hade exempelvis använt sig av arabisktalande kollegor för att få informationen. Generellt finns också kulturella trösklar att ta sig över för att förstå verksamheten.

”Ju större enklaverna eller parallellsamhället växer sig, desto svårare integration.”
Emma Jaenson

Svårigheten att undersöka vad som försiggår i våra moskéer och i utsatta områdena generellt är en effekt av de parallellsamhällen som vuxit fram. Språkförhinder och kulturella barriärer är sannolikt en delförklaring till att exempelvis hedersproblematiken så länge förnekades och förringades.

Och ju större parallellsamhället växer sig, desto svårare integration och desto mindre insyn från majoritetssamhället.

Förebyggande åtgärder borde varit på plats för decennier sedan innan det grundlades enklaver i samhället som har väldigt liten eller ingen kontakt med etniska svenskar. Hur många fler “Njutningsäktenskap”-skandaler kommer att uppdagas framöver? Och hur många kommer att passera obemärkt förbi, på grund av svårigheten att över huvud taget veta om deras existens?

Annons
Annons
Annons
Annons