Annons
Ledare

Utred och stärk säkerhetsarbetet i kommunen

Utpressningen mot kommunalrådet bör leda till en revision av säkerhetsarbetet i Trelleborgs kommun.
Ledare • Publicerad 9 februari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Rådhuset i Trelleborg.
Rådhuset i Trelleborg.Foto: Tomas Nyberg

Kommunstyrelsens ordförande är inte vem som helst. Den unika politiska ställningen gör att det i många avseenden inte går att skilja privatpersonen från politikern. Uppdraget är med dygnet runt. Det är en anledning till att arvodet ska vara högt. Det är också rätt att det finns ett ekonomiskt skydd om man förlorar uppdraget, även om det inte alls är lika självklart under alla omständigheter. Trelleborg följer de riktlinjer som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram, vilket är en rimlig hållning. Mikael Rubin är också ett brottsoffer i detta. I en vanlig anställning hade det inte funnits någon grund för att bli av med arbetet. Det är uppdraget som gör det.

Men de inledande frågorna om kommunalrådet var ensam om att känna till hotet och utpressningen har fått flera svar de senaste dagarna. Trelleborgs Allehanda kunde visa att Moderaternas ordförande fått ett mejl och att ett gått till Moderaternas lokala partimejl. Till det kommer att kommundirektör Fredrik Geijer och säkerhetschefen sedan maj förra året känt till att hot riktats mot Mikael Rubin och att de sagt till honom att polisanmäla det. Något otydligt är det vad Rubin egentligen har framfört, då Geijer säger till Trelleborgs Allehanda att själva utpressningssituationen har han och säkerhetschefen inte känt till och att uttalandet i SR Malmöhus blev fel. Däremot säger Geijer att man fått veta att det funnits hotfulla mejl, vilket man anmodat Mikael Rubin att polisanmäla.

Annons

Allt är lättare med facit i hand. Men hot mot en central politiker eller tjänsteman är aldrig bara en privatsak. Det som påverkar ett kommunalråd har potential att påverka tjänsteutövningen på flera sätt. Det är därför en person med politiskt centralt uppdrag är intressantare för utpressare. En given påverkan är den psykiska pressen, vilket man får anta var det som gjorde att kommunalrådet också pratade om just detta hotet med kommundirektören. Det andra är potentialen att påverka kommunala beslut på olika sätt eller att hot kan påverka omgivningen även i tjänsten.

Det viktigaste framåt är att säkerställa att alla hot mot de centrala politikerna och tjänstemännen bedöms och hanteras på rätt nivå av rätt funktion och person. Det är inte den utsatte själv som ska avgöra vad som är allvarligt eller inte.

En ny verklighet ställer allt högre krav på säkerhetsrutiner, inte minst i en organisation som en kommun. Det kan som i detta fallet handla om hot och press mot en person eller som i fallet Kalix utpressning mot en hel kommun.

En internrevision, som Lennart Höckert (S) är inne på, är ett led i ett sådant arbete för att både utreda vad som hänt i det aktuella fallet och om andra åtgärder borde ha vidtagits. Men framför allt gäller det att säkerställa att Trelleborgs kommun framåt har tillräcklig beredskap för de olika typer av hot, utpressning och våld som kan riktas mot verksamheten och dess personal.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons