Annons
Ledare

Tvättade beslutsunderlag är en smutsig byk

Pensionsmyndigheten motsatte sig det nya pensionstillägget eftersom det förstör pensionssystemet. Men den politiskt ledda styrelsen ändrade remissvaret. Det är en skandal av stora mått.
Ledare • Publicerad 16 mars 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Till regeringen.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Att regeringens förslag till nytt tillägg för vissa pensionärer var hastigt och uselt utformat framgick från start, vilket ledarsidan då skrev. Det var Vänsterpartiet som pressade på för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister och ge stöd för regeringens budget.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren förstod inte utformningen och varnade direkt för hur det skulle slå (SvD).

Annons

Effekterna av tillägget är mycket märkliga, det kan leda till lägre pension för den som har jobbat mer. Timbros chefsekonom Jacob Lundberg räknade på faktiska utfall och konstaterade: ”Om garantitillägget blir verklighet kommer det att leda till marginaleffekter över 100 procent för många svenskar. Med andra ord: ju mer man tjänar in till sin pension, desto mindre pengar får man i plånboken som pensionär.”

Det var också Lundberg som uppmärksammade att Pensionsmyndighetens styrelse, med den tidigare vänsterpartistiska riksdagsledamoten Ingrid Burman som ordförande, ändrade den remiss till regeringen som Pensionsmyndighetens tjänstemän formulerat. I ursprungsremissen var budskapet väldigt rakt: ”Pensionsmyndigheten motsätter sig förslaget att införa förmånen garantitillägg i bostadstillägg som en metod att långsiktigt höja pensionen för de personer som har låga inkomster från det allmänna pensionssystemet.”

Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr reserverade sig tillsammans med Marcus Karlsson – en gång rekryterad som opolitisk expert på finansiella risker – och civilekonomen Golnaz Hashemzadeh Bonde. Heder åt dem. Det gör också att ursprungsremissen går att läsa som en bilaga till den politiskt styrda remissen.

Pensionstillägget är uselt utformat och försvårar förståelsen av pensionssystemet. Pensionsmyndigheten skriver: ”Utformningen av garantitillägg i bostadstillägg avviker från pensionssystemets principer och gör ett redan komplicerat system svårare för den enskilde att förstå och svårare för Pensionsmyndigheten att informera om.” Myndigheten konstaterar att sådana stora förändringar måste föregås av grundlig analys.

Att regeringen driver på för så snabba beslut, som medvetet konstrueras för att inte förankras i pensionsgruppen där de borgerliga partierna sitter, för att köpa politiskt stöd till en ny statsminister och budget är väldigt illavarslande i sig. Att den tyngsta expertmyndigheten på området sedan ändrar i sitt remissvar på grund av politiskt tryck i styrelsen är en formidabel skandal. Det påminner om stater – inga namn nämnda – där den yttersta ledningen får tvättad information till sig.

Så ska Sverige inte fungera. Självständiga myndigheter som gör klara analyser av politiska reformer och lagförslag är en förutsättning för maktfördelning, god styrning och beslut på rätt grunder.

Socialdemokraterna har de senaste åren haft hög svansföring när det kommer till att hävda sitt försvar för liberal demokrati, något som S menar en borgerlig regering med stöd från Sverigedemokraterna skulle hota. Det är dags att Socialdemokraterna plockar fram spegeln när frågan om liberal demokrati kommer på tal.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons