Annons
Ledare

Tid för småhusprogram

Det traditionella sättet för staten att försöka åtgärda bostadsbrist går via subventioner. Ett nytt småhusbyggarprogram bör istället utgå från hur man kan underlätta för marknaden att fungera och ge möjlighet för fler människor att köpa det de vill ha.
Ledare • Publicerad 14 maj 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Många vill ha eget bo.
Många vill ha eget bo.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att bo i eget småhus har sedan länge varit en dröm för många. Och den längtan finns kvar. Återkommande opinionsundersökningar visar att den egna villan eller radhuset är något som de flesta svenskar ser framför sig som favoritboendet. Någonstans runt 70 procent brukar uppge att de vill bo i småhus. Vanligast är det i åldern när man bildar familj.

Småhusbyggarbranschen brukar påtala att det i Sverige byggs få radhus och villor i förhållande till flerbostadshus, någonstans runt 20 procent av nyproduktionen är småhus, enligt Trä- och möbelföretagen. Efterfrågan på att bo längre ut på landet tycks dessutom vara relativt stark, möjligen har den fått ett uppsving av coronapandemin. Enligt en undersökning från Novus, beställd av banken Landshypotek, kan fyra av tio svenskar tänka sig att flytta längre från stad och centralort. Det är alltså inte enbart centrala bostadsrätter eller radhus som lockar.

Annons

Stark befolkningstillväxt och låga räntor har i flera år skapat tryck på bostadsmarknaden. Det senaste året har småhuspriserna dragit i väg extra, inte minst i Skåne. Enligt Mäklarstatistik har priserna på småhus stigit 21,8 procent i Skåne län det senaste året (7maj), mot 17,8 procent för bostadsrätter. Det är blandad kompott bland kommunerna där priserna stiger mest. Trycket på de traditionellt attraktiva orterna för fastboende och fritidsboende är högt, men det gör också att jakten på det den mindre svällande plånboken klarar av inleds på andra platser. Bjuv är den kommun där villapriserna stigit mest det senaste året. Efter följer Tomelilla och Båstad. Mönstret är alltså skiftande.

Den typen av prishöjningstakt är självfallet inte långsiktigt hållbar, men den avspeglar vad de låga räntorna gör möjligt för dem som är två heltidsarbetande med relativt bra löner och en slant från tidigare boende, sparande eller arv att gå in med. Kravet på insats gör att den utan stort sparkonto inte kan köpa.

Ett sådant tryck på efterfrågan sätter normalt fart på utbudet. Att bygga mer av småhus borde vara attraktivt för privata markägare, byggföretag och kommuner. Någon snabbfixarkur för att öka takten i småhusbyggandet rejält finns kanske inte. Men det finns ett antal flaskhalsar som borde gå att åtgärda.

Kommuner borde i högre grad satsa på att exploatera områden för småhus. Att koncentrera sig på förtätning och bygga högt är modernt, men det är absolut inte bara det människor efterfrågar. Det skulle kunna möjliggöras om det också blev mer attraktivt för kommuner att få fler välavlönade invånare till sig, ett komplicerat kommunskatteutjämningssystem och kostnader för förskolor och skolor gör att vinsten ligger i framtiden. Att låta mer skatteintäkter stanna i förhållandevis resursstarka områden kan låta kontroversiellt, men är långsiktigt mer konstruktivt om fler svenskar kan etablera det liv de helst vill leva. När fler småhus byggs kommer också fler att kunna uppnå sitt mål om en trygg och bra miljö för sig och sin barn.

Finansinspektionens krav på stor kontantinsats är tänkt att skydda från överbelåning, det medför dock att människor med goda inkomster och framtidsutsikter men med litet sparkapital inte kan köpa bostad. Staten sätter i dag käppar i hjulet för husdrömmen även för dem som kommer att kunna betala för sig. Kontantinsats i form av utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden är ett minst lika viktigt skydd mot att inte klara av lånebetalningar, något banker i högre grad borde få avgöra.

Dagens låga räntor kan innebära en förrädisk risk, men som regel är riskerna med privat belåning störst när det gäller lån till kortsiktig konsumtion, inte till bostäder. Med historiskt låga långtidsbundna boräntor finns det också möjlighet att begränsa riskerna med hög utlåning. Lägre skatter generellt skulle också öka människors möjligheter att avsätta mer till boendekostnader.

Småhusbranschen kan utvecklas ytterligare för att effektivisera produktionen och sänka byggkostnaderna. Möjligen kan åtgärder göras för att får bort regleringar som försvårar för utländsk konkurrens.

Bristen på hantverkare är en hämmande faktor för nybyggnation. Här borde inblandade branscher och myndigheter göra allt för att få fler att utbilda sig till dessa attraktiva yrken. Det är en alldeles avgörande fråga av flera skäl, inte bara för att få fart på byggandet. Att ta tillvara praktisk kompetens och utveckla den hos fler ungdomar, många som i dag känner sig ovälkomna och vilse i en teoretiserad skola. Teorin – såväl språk som matematik – kan i högre grad komma genom praktiken. Det är inte rimligt med en hög arbetslöshet i stora grupper, samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är mycket stor inom en mängd traditionella och fina yrken.

Möjliggör för fler att låna till sitt första hus, gör det attraktivare för kommuner att detaljplanelägga småhusområden och gör hantverkarutbildningar attraktivare. Det är några åtgärder för att öka byggandet av småhus. Det finns säkert fler. Tillsätt omedelbart en småhusbyggarkommission med uppdrag att ta fram hur marknaden ska kunna göra sitt jobb bättre. Sätt dock en skarp tidsgräns för när uppdraget ska vara slutfört, några långbänkar har bostadsverkligheten inte råd med.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons