Ledare

Strömlöst är ledarlöst

Ledare Artikeln publicerades
I Simris testar man batterisystem och vindkraft. En av många metoder som kan komma att bli nödvändiga för att bota hotande elbrist.
Foto: Johan Nilsson/TT
I Simris testar man batterisystem och vindkraft. En av många metoder som kan komma att bli nödvändiga för att bota hotande elbrist.

Det finns några grundläggande saker ett modernt samhälle bör kunna leverera till sina medborgare. Rinnande vatten och flödande ström hör dit.

Varningarna om hotande elbrist för Skåne duggar allt tätare. Senast ut är Trelleborg och dess energichef Micael Bergquist. Det akuta hotet är bristen på överföringskapacitet i nätet som slår mot stora delar av Skåne. ”Så länge som du är i Skåne kommer det vara ett problem, och Trelleborg, Ystad, Skurup och Sjöbo är särskilt drabbade.” säger Micael Bergquist till Trelleborgs Allehanda. Precis som Ystads Allehanda tidigare rapporterat finns det risk att Eon inte kan leverera tillräcklig kapacitet för utbyggnad av nya bostadsområden och hamnanläggningar, där delar Ystad och Trelleborg bekymmer. Ett grundläggande problem för Skåne är att den nödvändiga kraftöverföringen från norr inte är klar. Men även när den står färdig krävs ytterligare länkar från Ringhals, där Ringhals 3 och 4 ska fortsätta vara i drift efter att Ringhals 1 och 2 tas ur drift. De nya länkarna kan dröja långt in i nästa decennium, enligt Bergquist.

El har under de gångna decennierna funnits i överflöd i Sverige. Det fanns gott om överkapacitet när både vattenkraft och kärnkraft var som mest utbyggt. Det var visserligen klimatsmart långt innan den frågan diskuterades på allvar och visst var det en välsignelse att oljepannorna byttes ut, även om elslöseriet kom att gå till överdrifter. Nu är både hushåll och industrier betydligt mer energieffektiva men samtidigt ökar behovet av elförsörjning för datorer och omställning av fordonsflottan till eldrift. Med nedläggningen av Barsebäcksverken har Skåne blivit betydligt mer beroende av el från andra regioner och via skåningarnas elräkning har också staten tagit betalt för att utbyggnaden av överföringskapacitet. Att inte klara av det i tid är ett stort misslyckande för statliga Svenska Kraftnät och i slutänden för de politiker som har ansvar för att den grundläggande infrastrukturen fungerar. Kan de inte ordna elförsörjningen är det tveksamt vilka andra uppgifter de kan förväntas uppfylla.

Nedläggningarna av existerande verk i Skåne var felaktig och subventioner av andra energislag har medverkat till att lönsamheten inte har varit tillräcklig i dem som återstår, vilket medfört att avvecklingen av gamla kärnkraftverk påskyndats. Kärnkraften har en viktig roll för att upprätthålla balansen i elsystemet, även om Sverige i normalfallet har överskott på el behövs den för att garantera stabilitet i leveranserna.

Även om denna ledarsida ser kommande generationers kärnkraft som en potentiellt viktig del av Sveriges och framför allt världens elförsörjning är det på kortare sikt svårt att se realistiska möjligheter för ny kärnkraft inom den närmaste tiden. Investeringarna är gigantiska och kräver statliga garantier för att hålla priserna upp på nivåer som är acceptabla för energibolagen. I Storbritannien har satsningen på kärnkraft kommit att gå i baklås sedan bland annat japanska Hitachi backat från ett projekt i Wales. Möjligen är det mest realistiska i Sverige att staten ingriper för att upprätthålla produktion och uppgradering av de kärnkraftverk som existerar och att ett akut åtgärdsprogram sätts in för att snabbt bygga bort de flaskhalsar som kan komma att hota nödvändiga investeringar i bland annat järnväg och bostäder i Skåne. Klarar beslutsfattarna i Stockholm inte av att leverera det förtjänar de inte heller att ta ansvar för skåningarnas skattepengar.