Annons
Ledare

Sparka inte ut barnskötarna

Allt fler kommuner ställer krav på att förskolorna bara ska fastanställa högskoleutbildad personal. Men man kan göra ett fantastiskt jobb ändå.
Ledare • Publicerad 5 juli 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Pontus Lundahl/TT

Gör ett tankeexperiment. Föreställ dig att landets kommuner plötsligt skulle få för sig att undersköterskor inte hade i äldreomsorgen att göra. Att politiker aktivt skulle börja motarbeta en yrkeskategori som under lång tid har burit upp en av de viktigaste offentligfinansierade verksamheterna och att erfarna kunniga individer inte längre var önskvärda på våra äldreboenden och inom hemtjänsten eftersom deras utbildning ligger på gymnasienivå. Föreställ dig att alla landets kommunalt anställda undersköterskor plötsligt skulle ersättas av sjuksköterskor. Absurt, eller hur?

Detta är i princip vad som skett inom barnomsorgen. Från att ha varit en verksamhet där gymnasieutbildade barnskötare arbetade sida vid sida med högskoleutbildade förskollärare och man såg värdet i de olika kompetenserna och rollerna har det i flera av landets kommuner fattats beslut om att man bara ger fast anställning till förskollärare och att barnskötare bör fasas ut.

Annons

En kartläggning som gjordes av tidningen Kommunalarbetaren häromåret visade att åtta av tio kommuner vill att en majoritet av de anställda inom förskolan ska ha högskoleutbildning. Var femte kommun går så långt att man vill ha bort barnskötarna helt. Till följd av detta sker ständiga uppsägningar och omplaceringar av barnskötare. Samtidigt kommer gång på gång nyheter om hur svårt det är att rekrytera förskollärare. I realiteten har situationen inte blivit bra för någon utom för de fackförbund som anser sig ha lyckats höja förskollärarnas status genom att mota bort barnskötarna.

Sanningen är dock att alla som arbetar inom barnomsorgen inte alls måste vara akademiker. Ja, förskolan har idag en egen läroplan. I styrdokumenten står också att det måste finnas förskollärare i verksamheten. Men inte hur många. Det är här kommunerna hamnar snett. För förskolans uppdrag är fortfarande dubbelt. Man har ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag. Det kan jämföras med äldreomsorgen som både skall erbjuda om omsorg och medicinsk vård. Precis som sjuksköterskor inom äldreomsorgen har det medicinska huvudansvaret bör förskollärare ha det pedagogiska ansvaret inom barnomsorgen och vara garanten för att lärandeuppdraget uppfylls.

Men precis som undersköterskorna inom äldreomsorgen, som gör ett fantastiskt jobb som kräver hög kompetens inom områden som nutrition, demenssjukdom, psykisk ohälsa och multisjukdom, har barnskötarna och deras kunskaper en plats inom barnomsorgen.

Utbildning är viktigt. Men att människor saknar högskolepoäng betyder inte att de är outbildade. Dessutom har ett flertal rapporter visat att vi snarast har ett problem med överutbildning i Sverige och det är inte särskilt långsökt att tänka att förskolan är ett av de områden där detta förekommer.

Varje gång det larmas om brist på förskollärare borde vi därför stanna upp och fråga om detta verkligen är ett problem. Och om det inte är dags att backa bandet och be landets alla uppsagda barnskötare att komma tillbaka. Svaret på den frågan är självklart ett rungande ja.

Malin Lernfelt
Annons
Annons
Annons
Annons