Annons
Ledare

sara svensson: Sara Svensson (V): Skillnaderna i Skåne orättfärdiga

Hur ska Skåne utvecklas i rätt riktning de kommande tio åren? Ledarsidan låter Region Skånes ledande politiker ge sin framtidsvision. I dag skriver Sara Svensson, regionråd i opposition för Vänsterpartiet.
sara svensson
Gästkrönika • Publicerad 23 december 2020
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sara Svensson
Sara Svensson

Jag vill ha jämlikhet. Jag vill ha ett samhälle som ser till att alla - oavsett vem du är – får växa upp i trygghet, frihet och demokrati. Och det där hänger ihop. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Så ser min vision av Skåne och Sverige och världen ut – ett samhälle för alla – och inte ett som bara gynnar den allra rikaste eliten.

Idag går utvecklingen tyvärr åt fel håll. Ojämlikheten växer i takt med att de allra rikaste människornas förmögenheter blir större. Det syns i hur människor mår och hur hälsan utvecklas. Vem du är, vilken utbildning och inkomst du har spelar idag allt större roll för hur ditt liv kommer att bli. Ojämlikheterna är idag så stora att vi till och med ser det i vår beräknade livslängd. Klassamhället snor år av liv, mänskliga liv. Skillnaderna i Skåne är orättfärdiga. Detta har blivit plågsamt uppenbart detta år. Pandemin slår inte lika. Detta år har inte varit lätt för någon, men de ojämlikheter som präglar vårt samhälle har visats upp i blixtbelysning och påverkat vårt handlingsutrymme.

Annons

Men det går att göra annorlunda. Det är en medveten politik från höger som har lett oss hit - en politik med ständiga sparbeting, marknadsexperiment och privatiseringar. Men det är också genom rörelse och politiska krav som vi kan förändra. För att nå dit krävs reformer för jämlikhet. Det krävs omfördelningar av rikedomarna för att stärka välfärden, arbetsmarknaden, utbildningarna. Så att alla oavsett vem vi är får förutsättningar att leva goda liv. För oavsett vem vi är så kan vi bli sjuka, oavsett vem vi är kan vi bli arbetslösa. Skyddsnätet ska finnas för oss alla. Solidariska och jämlika samhällen är bättre och tryggare samhällen för oss idag, och för kommande generationer.

För att lyckas krävs satsningar på en bra arbetsmarknad, en sjukvård efter behov, en välfärd som hänger ihop – genom att satsa i varje del kan vi vända utvecklingen och bygga ett jämlikt samhälle som håller ihop. En utbyggd sjukvård, äldreomsorg, skola och en offensiv offentlig investeringspolitik behövs för att utbilda, anställa och stärka människors möjligheter till goda liv. För att möta behoven i framtiden, för att ge alla människor vård efter behov och en god omsorg.

Det behövs stora satsningar på infrastrukturen för att hela Skåne ska kunna leva. Järnväg, internetuppkoppling, bostäder, regionbussar. Oavsett var du bor i Skåne ska du ha tillgång till god service och kollektivtrafik. För att nå dit behöver staten, regionen och kommunerna satsa på en expansiv grön och röd omställning. Genom att bygga ut infrastrukturen kan vi möta klimathotet, ställa om samhället och stärka möjligheterna till goda arbeten för fler.

Det är i sanning skakande tider vi lever i men det är också en chans till förändring. Tillsammans går det att stärka välfärden, genomföra en grön omställning och bygga ett jämlikt tryggt samhälle. Tillsammans som samhälle. Så vill jag se Skåne om 10 år.

Sara Svensson, regionråd i opposition för Vänsterpartiet i Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons