Annons
Ledare

Petter C Larsson: Säkerhet och förtroende i AI-eran – Sveriges väg framåt

Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 14 september 2023 • Uppdaterad tisdag 16:02
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Petter Larsson
Petter LarssonFoto: Peter Ottosson
Humanoid-roboten Ai-Da.
Humanoid-roboten Ai-Da.Foto: MARTIAL TREZZINI

Vi behöver snabbt etablera principer för det framtida arbetet med utvecklingen av AI.

AI är inte bara en fråga om teknologisk innovation utan om hur vi bygger ett samhälle präglat av säkerhet och förtroende. AI kommer inte att försvinna, går inte att reglera bort eller sakta ned. Vi måste snabbt främja en kultur av öppenhet och samarbete där regeringar, företag och medborgare aktivt deltar i utformningen av en AI-driven framtid.

Annons

Genom att bygga broar mellan olika sektorer kan vi garantera att alla röster blir hörda, och att den teknologiska utvecklingen speglar samhällets värderingar och behov. En avgörande faktor i detta sammanhang är att upprätta mekanismer för transparent och ansvarsfull hantering av AI-resurser. Det innebär att säkerställa tydliga och tillförlitliga kommunikationskanaler där framstegen och begränsningarna med AI-teknologier regelbundet diskuteras.

I USA har Biden-administrationen redan samlat merparten av tech-giganterna och enats om spelregler för utvecklingen av AI inom USA, något Sverige bör inspireras av.

Vi måste sträva efter en balans där innovation får blomstra, samtidigt som vi värnar om säkerheten och välbefinnandet för alla medborgare. Genom att ge medborgare kunskap och verktyg att förstå och engagera sig i AI-frågor, skapar vi ett samhälle som är både informerat och aktivt delaktigt i dess utveckling.

Vi måste också överväga hur vi kan underlätta en smidig integration av AI i arbetslivet och i det dagliga livet. Det handlar om att skapa gränsöverskridande plattformar där akademiker, experter, och lagstiftare kan samlas för att diskutera och forma vägen framåt. Det innebär att ta fram riktlinjer för hur AI ska användas på ett etiskt sätt, samt säkerställa att det finns system på plats för kontinuerlig översyn och uppdatering av dessa riktlinjer. Vidare bör vi sträva efter att skapa ett samhälle där den enskilde individen har tillräckligt med kunskap och verktyg för att kunna navigera i en värld präglad av AI.

Detta innebär en rejäl satsning på utbildning från tidig ålder, men även livslångt lärande genom workshops och fortbildningar. Att ha en välunderrättad befolkning är nyckeln till att bygga ett samhälle där AI är en naturlig och positiv kraft i människors liv.

Sist, men inte minst, bör vi som samhälle arbeta för att främja forskning och utveckling som syftar till att undvika potentiella risker med AI, såsom skadlig bias och diskriminering. Vi måste våga tänka runt hörn för att identifiera dessa frågor, och bygga system som är rättvisa från grunden. Medan vi navigerar i detta komplexa landskap är det viktigare än någonsin att vi håller fast vid våra principer om säkerhet och förtroende.

Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en framtid där AI inte bara är en drivkraft för innovation utan också en garant för ett starkt, säkert och förenat samhälle. Det är genom samarbete som vi kan bygga en framtid där AI tjänar alla, och där teknologi blir en pålitlig partner i vår strävan efter ett bättre samhälle för alla.

Annons
Annons
Annons
Annons