Annons
Ledare

Rädda de gamla från L-förslag om förtur

Äldreomsorgen finns för att ge stöd åt sjuka äldre – inte för att lösa bostadsbristen. Att låta vissa gå före i kön bara för att de bor trångt är orättvist och fräckt mot alla som trott sig få trygghet när de är som svagast.
Ledare • Publicerad 16 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Erik Simander/TT

På tisdagen kom Liberalerna med det tokiga förslaget att ge "förtur till äldreboenden för årsrika som lever trångbott", vilket skulle innebära att äldre med vård- och omsorgsbehov tvingades ge plats åt någon som helt enkelt bor trångt, oavsett om personens hälsa var bräcklig eller ej. Friska och pigga skulle få hjälpen – men sjuka och svaga skulle få vänta.

Det är oanständigt.

Annons

Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus kallade förslaget "oseriöst" och påpekade att äldreboende är en vårdform, inte en boendeform. "Där jobbar undersköterskor och sjuksköterskor, dygnet runt. Det är alltså en väldigt dyr och resurskrävande institution" (15/7).

Jenny Sonesson, tidigare medarbetare åt Birgitta Ohlsson (L) menade att det inte var rättvist att låta någon som bor med yngre släktingar gå före i kön, med tanke på att äldreboendet ger ofta avlastning åt en äldre maka/make. "Tänker på mormor, pensionerad sjuksköterska, som under många år tog hand om min skröplige morfar och känner tacksamhet för att han, efter ett långt arbetsliv, fick en plats inom vården" (Facebook 16/7).

Särskilt obegriplig blir Liberalernas påhitt med tanke på att närmare hälften av landets kommuner har brist på särskilda boende för äldre, enligt Boverket. Peter Sikström, generalsekreterare på SPF seniorerna, menade dessutom att problemet är större än så. "Det finns ett stort mörkertal, många kommuner håller äldre hemma med utökad hemtjänst" (SVT 20/8).

Ska då de värdefulla platser som faktiskt finns användas som en slags extraboende? Skattebetalare som lojalt har betalat in i tron att samhället finns där när de behöver hjälp måste skaka oförstående på huvudet inför detta.

Nyamko Sabuni (L) motiverade idén med att trångboddhet får negativa konsekvenser, framför allt för utrikes födda i utsatta områden. Bland annat menade hon att överdödligheten i covid-19 där kan bero på detta. "Hur mycket man än vill skydda sig från smittan så går det inte när man bor så trångt.”

Men i stället för att sminka över effekterna av trångboddhet och illa fungerande integration med ett orättvist förslag, borde L kika på vad trångboddheten faktiskt beror på, och sedan komma med lösningar på det.

– En orsak är sannolikt ebo-lagen som ger bidragstagare rätt att bo var de vill, och genom att avskaffa den och styra var folk bor kan man delvis komma åt problemet.

– Att många i de utsatta områdena är arbetslösa och i beroende av offentligt stöd hanteras bäst med tuffare krav på att man studerar eller tar de jobb som finns. En inkomsthöjning leder sannolikt till att människor bor mindre trångt.

– Ju större migration, desto fler människor behöver boende, så det vore rimligt om L vågade förorda en mer restriktiv linje, åtminstone tills integrationsproblemen blivit hanterliga.

Liberalerna startar i fel ände och behandlar skattebetalarna med respektlöshet. Det kan leda till att väljarna ger igen med samma attityd.

Carolin DahlmanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons