Annons
Ledare

Prioritera de äldre

Den höga dödligheten på äldreboenden hade kunnat undvikas.
Ledare • Publicerad 9 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Henrik Montgomery/TT

I februari meddelade socialministern Lena Hallengren (S) att Sveriges beredskap var god (DN 28/2). När antalet döda som varit smittade av coronaviruset nått över 5 000 är det uppenbart att det inte stämde.

Redan tidigt under våren stod det klart att Sverige hade misslyckats i att hantera coronasmittan på landets äldreboenden. Statsminister Stefan Löfven (S) medgav i en intervju i SvD att Sverige inte lyckats med att skydda de äldre (9/4). Sedan dess har regeringen återkommande försökt skylla misslyckandet på privatiseringar inom äldreomsorgen, trots att påståendet helt saknat belägg.

Annons

I en ny utredning från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har coronavirusets utbredning inom äldreomsorgen granskats. Nästan hälften av alla som har dött med corona bodde på äldreboende, men utredningen visar samtidigt att endast 40 kommuner står för 67 procent av alla dödsfall inom äldreomsorgen. Utredningen upptäckte även 91 äldreboenden där situationen var särskilt allvarlig. Det har exempelvis saknats tillgång till syrgasbehandling och individuella bedömningar av läkare.

I många fall är det dessa kommuner som haft störst samhällsspridning, men det finns flera kommuner som haft omfattande sådan men ändå lyckats hålla nere dödligheten på äldreboenden.

Ett exempel är Nynäshamn, som trots sin närhet till Stockholm och många som arbetspendlar mellan orterna, endast haft 10 dödsfall med coronasmitta. Ett tidigt besöksförbud på äldreboenden, återkommande utbildningar för personalen i hygienrutiner och en särskild avdelning för misstänkta och bekräftade fall av corona är några av förklaringarna till att kommunen klarat sig så pass bra. Kommuner som agerade tidigt lyckades rädda liv, trots samhällsspridning.

Corona kommer inte vara den sista pandemin. FN:s miljöprogram, Unep, förutspår att virusutbrott av den här typen kommer att bli allt vanligare. Dessutom har vi årligen virussjukdomar såsom exempelvis säsongsinfluensan som skulle kunna förhindras.

Nu ligger ett tungt ansvar på våra politiker. Äldreomsorgen måste prioriteras högre. Det kommer att krävas mer resurser och bättre utbildning för personalen. När nästa pandemi når Sverige måste äldreomsorgen vara förberedd.

Annons
Annons
Annons
Annons